Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Information från SVA

Under försommaren hade vi likt 2014/2015 problem med att nystigen fisk drabbades av mystiska sår och blödningar i huden. Dessa skador blir sedan infekterade av svamp. 

Första iakttagelserna gjordes i slutet av maj och början av juni. Totalt rapporterades ca 60 angripna fiskar i olika delar av ån.
Då problemet inte är isolerat till Mörrumsån utan tycks drabba flera östersjölaxälvar i olika utsträckning bestämde SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) förra året att samordna arbetet med diverse provtagningar. Vecka 23 hade vi besök av stadsveterinären Charlotte Axén från SVA. Hon är chef på fisksektionen vid avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge och SVA fångade vi laxar för provtagning vid Mariebergs Kraftstation. Vi har inte fått några slutgiltiga svar på proverna men det har växt bakterier på en del av de plattor det odlades på. Mycket är blandflora men det är inte förvånande eftersom det rör sig om hudsår och ofta prov från fisk som varit död ett tag. Vi har dock hittat Vibrio anguillarum på en fisk och Yersinia ruckeri på en annan fisk. Båda kan vara sjukdomsorsakande, men alla bakteriella odlingsresultat tillsammans säger att bakterierna kommer efter det som är den primära orsaken enligt Charlotte. Intressant är att vibrion växte rikligt på njure från en av referensfiskarna från Pukaviksbukten, alltså en till synes frisk fisk! Flera analyser kvarstår innan vi kan bedöma vad fiskarna har drabbats av primärt.
Att inte veta orsaken är naturligtvis väldigt frustrerande men eftersom landets ledande experter ännu inte har svaren vill heller inte vi spekulera i nuläget.

Undersökningar har även gjorts i Torneälven förra veckan och vi hoppas att vi med gemensamma ansträngningar kan hitta svar på våra frågor och kommer allt närmare en lösning som även i framtiden kan säkerställa friska bestånd av lax i Östersjön och våra älvar.
Denna vecka kommer vi att inleda ett förhoppningsvis givande internationellt samarbete med våra tyska grannar som står inför liknande problem i deras vattendrag i norra Tyskland.
Det här är en oerhört komplex fråga som gör den svår att beskriva i en kort text. Ring gärna eller skicka ett mail om ni har fler frågor eller iakttagelser som kan vara viktiga för Mörrumsån eller andra åar som rinner ut i Östersjön!

/ Ulf