Jämlikt fiske

Jämlikt fiske

Med anledning av vår satsning att få fler kvinnor att börja fiska. I går den 13 juli presenterade vi på vår Facebook två olika fiskepaket som vänder sig enbart till kvinnor. Det tog inte lång tid innan det kom kommentarer från män som hade en annan syn, här med vill vi på Mörrums Kronolaxfiske visa vår syn.

Nyheter | 2018-06-14

”Varför är det så få kvinnor som fiskar, varför behöver vi fler kvinnliga fiskare? Det kanske är så enkelt att det är en mansdominerad värld som få kvinnor har tillgång till. En värld som många kvinnor vill ha tillgång till. Kvinnor känner sig inte välkomna tyvärr i den världen, kvinnor blir ifrågasatta, kvinnor blir objektifierade, kvinnor får utstå patriarkatiska formuleringar både på nätet och i samhället när det gäller kvinnligt fiske.

Kvinnor har lika rätt till fiskets fantastiska värld som männen. Oavsett syn eller syfte på fisket spelar det ingen roll om du är man eller kvinna. Hos oss är kvinnor klart underrepresenterade, kvinnor vill fiska med kvinnor, hitta nya bekantskaper, dela fisket med någon på samma villkor...precis på samma sätt som män vill.

När vi bestämde oss för att göra en långsiktig satsning att få fler kvinnor att fiska förstod vi tyvärr att kommentarerna skulle komma, plumpa skämt, sexistiska påhopp, ifrågasättande mm. Vi kommer aldrig att acceptera något av detta utan att reagera.

Nu är det så att dom flesta män välkomnar kvinnor i fiskets fantastiska värld. Tyvärr är det den lilla klicken av män som tycker annorlunda som hörs och syns väldigt tydligt. Låt Er inte skrämmas.

Vi behöver kvinnor för ett jämlikare fiske. Kvinnor vill fiska och på samma villkor som män och det vill vi uppmuntra till.

Jämställdhet och mångfald är en prioriterad fråga inom både Mörrum Kronolaxfiske och inom Sveaskog. Arbetet ska genomsyra både det strategiska och det dagliga arbetet. Inte minst är det viktigt för att säkra kompetensförsörjningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och potentiella medarbetare.

Vi på Mörrums Kronolaxfiske värna alla människors lika värde och rättigheter. Samhällets sätt att konstruera kön, och våra inlärda föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är inget vi vill bidra till. Vi gör inte skillnad.”

 

Ida-Maria Rigoll

Ida-Maria Rigoll

Platschef Mörrums Kronolaxfiske

Tel: 010-544 98 45 010-544 98 45 , 070-295 33 45 070-295 33 45

Skicka e-post till Ida-Maria