Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Kungliga seminariedagar i Mörrum

4-5 september höll Sveaskog under ledning av Ola Söderdahl och Vivecka Beckeman ett uppskattat seminarium i Mörrum på temat svensk naturturism.

Listan på deltagare var lång och bland de föreläsande fanns stor expertis på plats, såväl från erkända naturturistföretag som från föreningar och organisationer med natur och turism i fokus. Också Kronolaxfiskets chef Ida-Maria Rigoll deltog i den namnkunniga samtalspanelen.

Under förmiddagen fördes bland annat samtal om hur Stiftelsen för Östersjölaxen valt att arbeta för att främja den stora potential man ser i en vidareutveckling av svensk laxfisketurism, även i landets norra delar. Ett annat uppskattat panelsamtal handlade om hur markägare och turistföretag resonerar kring ägande och nyttjande av mark, ett förhållande som i naturturistiska sammanhang inte måste innebära en motsättning om det sköts på rätt sätt.

Efter lunch på Mörrum River Lodge och restaurang Kronolaxen konstaterades att naturturismens attraktiva besöksmål på olika sätt kan bidra till att lyfta hela landets profil och attraktivitet. Flera deltagare lämnade seminariet med nya perspektiv och tankar att realisera i egna företag och organisationer.

Hans Majestät Konungen anlände Mörrum under sen eftermiddag och gavs en sammanfattning av dagens seminarium. Hans engagemang för fiskets och naturturismens förutsättningar märks tydligt och under kvällen förärades Mörrumsån med kunglig glans under en efterlängtad fisketur. Under tisdagen fick Kungen tillsammans med bland andra Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand återigen besöka ån. Kronolaxfiskets Henric Persson och Per Karlsson höll en mycket uppskattad förevisning av utförda återställningsåtgärder och resultatet av dessa.

Sveaskog och Mörrums Kronolaxfiske är mycket tacksamma för såväl seminariedeltagandet och det kungliga besöket och önskar ett snart återseende!

 • Åke Granström, Svenska Jägarförbundet

 • Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet.

 • Erika Rosander, Utredningssekreterare

 • Håkan Strotz, Urnatur och Tommy Nilsson, Sveaskog

 • Berit Andnor Bylund, Landshövding i Blekinge län

 • Jessica Nordin, Sveaskog

 • Ola Söderdahl, Sveaskog, Mona Glans, Ronneby Airport, Torsten Jansson, New Wave Group, Åsa Egrelius, Visit Sweden och Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske

 • Claes "Svartzonker" Claessons, entreprenör och sportfiskare

 • Thomas Johansson – ordförande i Stiftelsen för Östersjölaxen, Martin Falklind- chefredaktör för tidningen Fiskejournalen 

 • Per-Olof Wedin, vd Sveaskog

 • Olle Wästberg, f.d. statssekreterare, generalkonsul i New York samt chefredaktör Expressen

 • Exkursion med H.M. Konung Carl XVI Gustaf

 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf

 • Viveka Beckeman, Sveaskog, Per-Olof Wedin, Sveaskog, H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Eva Färnstrand, Sveaskog, Inger Thorén Emilsson, Sveaskog

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.