Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Kvoter för uttaget av lax och öring

Sedan ett par år har begreppet ”älvspecifik förvaltning” blivit allt mer centralt i diskussionen om hur framtidens lax- och öringstammar ska kunna stärkas och utvecklas

Under Sveaskogs seminarium i Mörrum om laxfiskets potential var denna typ av mer modern förvaltning med lokala och regionala handlingsplaner något som både miljöorganisationer, myndigheter sportfiskeföreträdare och landsbygdsministern var rörande överens om krävs.

Mörrums Kronolaxfiske som ägs av Sveaskog har sedan många år arbetat med forskning, biotopsvårdsåtgärder, uppköp av mynningsfiske och begränsat sportfiskets uttag på olika sätt. Vi har de senaste åren stramat åt dagskvoten för varje fiskare och fredat fisk vid vissa perioder. Detta har lett till att vi idag har ett uttag på 15-25% av de fångade fiskarna.

Säsongen 2016 inför vi också ett tak för uttaget i Mörrumsån och ett tak för hur många fiskar varje enskild sportfiskare får ta upp, sett över hela säsongen. Kvoten kommer att bli sex fiskar för varje enskild sportfiskare under en säsong, regeln om en fisk/dag kommer att finnas kvar och det totala uttaget i ån begränsas till 300 laxar samt 200 ej fettfeneklippta öringar. Då möjligheten att beskatta beståndet beror på hur mycket fisk som stiger kan kvoten komma att förändras under säsongen. Kvoten är baserad på ett uttag om ca 10 % av den fisk som går upp i ån för att leka.

En älvspecifik förvaltning handlar inte bara om kvoter, vi måste också fortsätta att göra insatser i form av återställning av partier som människan påverkat genom åren och undanröjande av vandringshinder. Vi hoppas att vi kan inspirera fler att göra som vi. Det här handlar om att ta steg i rätt riktning, inte att från början ha den perfekta lösningen.

Vårt mål är att vi i framtiden ska kunna fiska och äta fisk från starka och friska stammar i både Östersjön och våra åar. Just nu krävs förändringar i vårt sätt att förvalta fisket och att alla intressenter under en tid begränsar uttaget för att komma dit.

Den totala kvoten

Det totala uttaget i ån begränsades till 300 laxar samt 200 ej fettfeneklippta öringar.

• Om i fall att taket för lax nås (300 upptagna laxar) måste all sportfiskefångad lax återutsättas

• Om i fall att taket för lax och ej fettfeneklippta öringar nås fortsätter fisket efter fettfeneklippta öringar

Den enskilda dagskvoten

• Tillåten dagsfångst är en laxfisk om dagen. Du får återutsätta fångad fisk och fortsätta ditt fiske.

• Efter att du tagit upp tillåten dagsfångst (en fisk) skall du avbryta ditt fiske för dagen.

Den enskilda säsongskvoten

Kvoten är sex fiskar för varje enskild sportfiskare under en säsong.

• Den enskilda säsongskvoten följer den enskilda dagskvoten, dvs. såväl fettfeneklippta öringar som hybrider ingår i denna.

• Efter man har tagit upp tillåten säsongskvot skall fisket avbrytas för resten av säsongen.

/ Ulf