Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Lyckat samarbete mellan Kronolaxfisket och Stockholms Universitet

Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms Universitet, har nu under två veckors tid arbetat med provtagningar på fisk vid Mörrums Kronolaxfiske.

Glenn Frid, yrkesfiskare från Karlshamn, har levererat torskar från havet, Johan Abelsson, trollingfiskare i Simrishamn, har levererat lax från havet och Mörrums Kronolaxfiske har hämtat sjuka laxar från Mörrumsån. Balks prover kommer att analyseras vid universitetet under hösten och vintern - de första provsvaren kommer runt nyår.

Att laxen lider brist på tiamin (vitamin B1) bevisades första gången i USA 1994 (Fitzsimons).Förutom i USA och Sverige pågår tiaminforskning även i Canada och i Finland. Lennart Balk och hans kollegor publicerade sina första resultat om överlevnad på laxrom 1998 och har sedan producerat det ena beviset efter det andra. Den dödlighet på laxrom som går under namnet M74 och som just nu breder ut sig bland kompensationsodlingarna vid landets utbyggda älvar beror på tiaminbrist. Så sent som i december i fjol publicerade Balk med kollegor en artikel om tiaminbrist hos skaldjur, fisk och fågel på norra halvklotet: https://www.nature.com/articles/srep38821

USA har forskarkollegorna testat hypotesen att laxen skulle ha ändrat sin diet, men för detta kunde man inte hitta några bevis. Mer sannolikt är att fågel, fisk och däggdjur får tiaminbrist av samma orsak(-er), något som beror på mänsklig handling och okunskap. Orsaken till tiaminbristen ringas förhoppningsvis in genom den typ av utökade studier som nu genomförs i Mörrum, men för att påskynda säkra resultat vore det en oerhört stor hjälp om en nationell myndighet helt eller till stor del gick in och stöttade den svenska tiaminforskningen. Det känns mycket angeläget att nya viktiga steg tas i rätt riktning och med fokus, inte med spridda skurar.

Vi tackar Lennart för samarbetet under veckorna som gått och önskar honom och kollegorna ett innerligt lycka till både när det gäller det vidare arbetet, möjligheten att vinna gehör för sina viktiga resultat och den framtida finansieringen av de undersökningar som kan svara på vad som orsakar tiaminbristen. Vi ser med spänd förväntan fram emot provsvaren som kommer under vintern och våren!

Glenn Frid

Professor Balk i labbet.