Information

Information

Information om marsfiske, försäljningsstart och läget i ån 

Nyheter | 2014-11-12

Vi har haft - precis som alla andra älvar i Östersjön - problem med svampangrepp på fisken under höstens lek. Vi hittade svampangripna fiskar i samband med leken på våra sträckor och även döda laxar och öringar vid kraftverken i Hemsjö och Marieberg. I dagsläget är det oklart vad den utlösande faktorn är för dessa angrepp. Den höga vattentemperaturen under oktober spelar säkert en stor roll i kombination med fiskarnas ökande stress inför stundande lek.

På grund av det höga flödet har vi sämre koll på utsträckningen av dödligheten, men hoppas på en lyckad lek för framtida generationer av Mörrumsåns berömda bestånd av storvuxen lax och öring. Det har spridits oroväckande bilder från Emåns angripna fiskar på social media och vi håller tummarna att såväl våra som Emåns öringar klarar sig med ett blått öga från höstens angrepp.

2013 och 2014 startade vi säsongen med några väldigt lyckade försök på tidigt fiske i mars och även nästa år kommer vi att nyttja denna option. Med tanke på de osäkra förutsättningarna kommer vi dock att ändra förra årets upplägg av marsfisket lite. Förra året fiskade vi även på åns övre delar. 2015 kommer vi att begränsa fisket till den södra sträckan, alltså Pool 1 – 16. Vi kommer därmed att inrikta fisket enbart efter nystigna öringar, så kallade ”Blänkare”.

Mellan den första och femtonde mars ger vi våra gäster möjlighet till fiske på Kronolaxfiskets sydligaste sträcka i mycket begränsat omfång för att säkerställa kvalitén av fisket.

Vi kommer att fiska med två grupper per dag. Den ena gruppen börjar klockan 8.00 i Pool 1-8 och den andra i Pool 9-16. Zonbyte mellan dessa två grupper sker klockan 13.00. Fisket avslutas klockan 18.00.

Vi ser fram emot att kunna erbjuda en fiskeupplevelse utöver det vanliga, samtidigt som lilla Mörrum kommer att vakna ur sin dvala lite tidigare än vanligt.

I år finns även möjlighet att boka ”vanliga” dagskort vissa dagar under denna period. Ett dagskort kostar 1.200 SEK, ett gruppkort kostar 12.500 SEK. Bokar man ett gruppkort så får man fiska med upp till 12 personer inom gruppen.
I övrigt gäller Mörrums Kronolaxfiskets fiskeregler.

Vi kommer att starta försäljningen av nästa års ”Blänkarefisket” på fredag den 21.november ”online”  eller telefon 0454 50123.
Om Mörrums Kronolaxfiske anser att fisket måste ställas in på grund av svårt isläge kommer hela beloppet att återbetalas.

Mellan dessa fiskedagar i mars och den egentliga premiären gör vi ett fiskeuppehåll på två veckor. Premiären som äger rum på lördag den 28 mars 2015.

Försäljningen av dagskort för perioden 29 mars – 30 september 2015 startar också på fredag den 21.november.
Försäljningsstarten för nästa års premiär är den 28 november.


Mörrums Kronolaxfiske