Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Mer vatten! Nu är det fiskeläge!

Länsstyrelsen beslutar att öka tappningen ur Åsnen från 7 m3/s upp till 10 m3/s och med en varaktighet av 2 dygn. 

Start onsdagen den 13:e till och med fredagen den 15:e september. Flödesnivåerna i Mörrum kan, med viss fördröjning före och efter, bli cirka 12 m3/s. Nu är det fiskeläge!