Mörrumsguiden

Mörrumsguiden

Nu lanseras Mörrumsguiden, en unik app med samlade fiskeerfarenheter som visar över 150 hotspots på Kronolaxfiskets klassiska sträcka Pool 1 - 32

Nyheter | 2016-07-11

Kanske har du liksom många andra någon gång tittat i fångstjournalen för att få veta vilka av Mörrumsåns pooler som är hetast för tillfället? Då har du kanske också tagit dig ut till dessa pooler och undrat mer exakt var man kan förvänta sig att fisken hugger? Du kanske dessutom hör till de som är tveksamma till statistik när det gäller att peka ut bra fiskeplatser? För så är det ju säkert att ju fler som fiskar på en plats desto fler fiskar fångas det och desto fler fiskare söker sin lycka i samma pool! Plötsligt säger fångstrapporterna att det dragits fisk i en pool där knappt någon fiskar. Men var i poolen högg det? Och hur fiskade den som lyckades?

Att fiska Mörrumsån kan på detta sätt verka förvirrande både för den som är ny vid ån och för den som är mer rutinerad. För den som är ny är det knepigt nog att på ett och samma fiskekort få tillgång till över sju kilometer fiskevatten som dessutom kan fiskas från båda sidor av ån. Den som besökt Mörrum några gånger eller till och med några säsonger har förmodligen lyckats landa sina första fiskar och kommer snabbt in i vanans hjulspår både när det gäller att välja fiskeplats och sättet att fiska poolerna på. Därför lanseras nu Mörrumsguiden, en app som visar på nya möjligheter med över 150 hotspots (som alltför många går förbi) och som från första kastet lotsar nya besökare rätt.

Att helt enkelt ge varje besökare möjligheten till en större fiskeupplevelse är drivkraften bakom byggandet av appen som nu pågått sedan hösten 2015. Mörrums Kronolaxfiske ansvarar för den digra uppgiften att fylla på med appens egentliga innehåll. De drygt 150 så kallade informationspunkterna beskriver med text och över 600 bilder vilka stenar, strömkanter, höljor och stryk som är värda att lägga tid på, men också hur flera av de angivna platserna fiskas med framgång. Därmed blir appen den första digitala fiskeguiden på marknaden som i detalj avslöjar kunskaper och erfarenheter som det tagit flera flitiga mörrumsfiskare många år att förvärva.

Arbetet med appen har varit en process i flera små steg. I höstas började det med fotografering på lågvatten för att så mycket av åns stenar och strukturer som möjligt skulle vara synligt. Under vintern bjöd man in ett tiotal av de mest meriterade mörrumsfiskarna och –guiderna till möten där man delade och diskuterade sina fiskeerfarenheter med varandra, ritade på kartor och karaktäriserade de olika poolerna. Våren har sedan använts till att välja i bildmaterialet och rita in stånd- och huggplatser som också beskrivits i ackompanjerande texter. I samarbete med Hi-Story som tillhandahåller appens digitala struktur har materialet efterhand lagts in och testats i en pilotversion. Små ändringar och tillägg har gjorts på vägen, bland annat har det tillkommit länkar för väder och vatten, fiskeregler, fångstrapportering och fiskekortsköp som man alltså också bär med sig när man har skaffat appen.

Ett paket med fiskeelitens samlade tips och erfarenheter om lax- och havsöringsfiske, litet nog att rymmas i den egna telefonen, är förhoppningsvis lite för bra för att inte bli nyfiken på oavsett hur van eller ovan man är vid att fiska Mörrumsån. Eftersom appens bilder och kunskaper troligtvis bidrar till att mer jämt fördela fiskare över åns alla fiskeplatser blir det samtidigt lite lägre tryck på de platser som idag är mest välbesökta. För att komma i kontakt med åns storvuxna lax och havsöring behövs kanske främst två komponenter, nämligen områdeskännedom och självförtroende. Med appen som stöd får man båda två och när fler fiskare har känslan av att fiska på rätt plats bör det även bli lite fler fångster och helt enkelt en större upplevelse vid Mörrumsån.

Här kan du köpa Mörrumsguiden