Påminnelse långtidskort!

Påminnelse långtidskort!

Reminding all our guests with long term permits.

Nyheter | 2017-10-30

Vi påminner alla gäster som har långtidskort (silverkort, årskort, pensionärskort, mfl) om att sista anmälningsdag för att ha kvar sitt kort under 2018, är TISDAGEN DEN 31:A OKTOBER!

Missar man detta datum kan möjligheten att köpa långtidskort online finnas den 8:e november då eventuellt överblivna kort går ut till allmän försäljning. Efterfrågan på tilläggskort för våra övre sträckor är stor inför 2018 - extra viktigt alltså för nuvarande kortinnehavare att anmäla sitt fortsatta intresse även för dessa! Med en förhoppning om att återse alla kända ansikten igen säsongen 2018 - välkomna med er bokning!

/Personalen på Mörrums Kronolaxfiske

Reminding all our guests with long term permits (Silver license, season license, a s o) that the last day to register with priority for 2018 is on OCTOBER THE 31:ST!

If you miss out, there might be left over licenses for online sale on the 8:th of November. The demand for additional licenses on our upper stretches is high - important that all holders of these licenses remember too re-book them as well! Hope to see all known faces back by the river in 2018 - welcome with your reservation!

/The staff at Mörrums Kronolaxfiske