Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Populära Skolbäcken ger elever möjlighet att lära sig mer om livet under vattenytan

Med stöd från Sveaskog storsatsar Sportfiskarna på Skolbäckensom med hjälp av utomhuspedagogik, håvning, elfiske och restaurering av naturliga vattendrag ger skolbarn (åk 1-6) möjlighet att lära sig mer om livet under ytan.

- Skolbäcken är en oerhört positiv verksamhet som ger barnen bra insikt i hur vattendragen påverkas av mänsklig aktivitet, säger Ida-Maria Rigoll, platschef på Mörrums Kronolaxfiske. 

Två dagar i rad har Sportfiskarna varit på plats vid Mörrumsån för att guida låg- och mellanstadiebarn från Mörrumsskolan i vattnets mysterier. Med hjälp av elfiske, där småfisk bedövas med en lätt strömstöt och sedan håvas upp ur vattnet och läggs i en balja med vatten får barnen lära sig mer om vilka arter som lever i och vid sidan om Mörrumsån. Dessutom kan man genom att väga och mäta fisken avgöra hur den mår och hur ekosystemet fungerar. Tack vare ganska låga vattentemperaturer är syrehalten god. 

- Det är jätteroligt att arbeta med barnen som har en oerhört nyfiken attityd, säger Julius Jarving Ohlsson från Sportfiskarna som tillsammans med Anders Karlsson från Sportfiskarna och Henric Persson från Kronolaxfisket ger barnen möjlighet att se och artbestämma en rad arter som lever under ytan, men som vi människor sällan ser. Bortsett från ett par mindre havsöringar lyckas barnen också håva upp trollsländor, en vattenskorpion, en vattengråsugga och ett par nattsländelarver. Arter som tyder på att miljön i tillflödet är betydligt bättre än vad man först kan tro.

- Det är lätt att tro att vattendrag som passerar genom ett villaområde drar med sig gödningsämnen och gifter från villaträdgårdarna ner i Mörrumsån, men just i den här bäcken är vattenkvaliteten ganska bra, säger Julius Jarving Ohlsson och passar samtidigt på att ge barnen en lektion i hur viktigt det är att inte tvätta bilen på garageuppfarten eller hälla ut giftiga kemikalier i naturen, något som förr eller senare hamnar i vattendragen. 

För Mörrumsskolans del är Skolbäcken en unik möjlighet att involvera Mörrumsån i undervisningen utan att det kostar en krona. Man behöver inte ens beställa buss utan kan promenera ner till ån och ta del av den viktiga undervisningen som skapar förståelse och kunskap kring både djur och fiskar i närmiljön, ekologiska samband och människans påverkan.

- Vi har nära till Mörrumsån och tycker att det är oerhört kul att komma hit och utnyttja kompetensen kring miljövård och vattenvård som finns på Kronolaxfisket. Till skillnad från att läsa om och diskutera miljöfrågor inomhus blir ett studiebesök mer realistiskt. Något som både barnen och vi lärare uppskattar enormt, säger läraren Ann-Charlotte Jönsson.

Genom att studera bäckens olika arter lär man sig snabbt vilka djur och fiskar som finns i vattnet. Man får dessutom en uppfattning om bäckens näringskedja, vem som äter vem och vilka arter som filtrerar vatten eller bara hjälper till med att bryta ner död ved. Dessutom genomför skolbarnen en rad praktiska åtgärder, bland annat genom att lägga ut sten och grus för att skapa lekbäddar, något som förbättrar öringens möjligheter att leka, alltså att fortplanta sig avsevärt.

- Som markägare arbetar vi intensivt med att återställa lekmiljöerna i Mörrumsån och ser Skolbäcken och samarbetet med Sportfiskarna som ett naturligt steg för att skapa en bättre förståelse för de fiskevårdsåtgärder som vi gör i Mörrumsån, säger Ida-Maria Rigoll.

 

 

Fakta

 • Skolbäcken är Sportfiskarnas verktyg för att undervisa låg- och mellanstadieelever i vatten- och fiskevård. Bortsett från direkta uppgifter i fält ges också förslag på arbetsuppgifter som barnen kan arbeta vidare med i klassrummet.
 • Sveaskog har ett omfattande samarbete med Sportfiskarna som bland annat innebär att man under Laxens år (2019) intensifierar ungdomsverksamheten kring Mörrumsån, sänker priset på årsfiskekort (för ungdomar) och lånar ut fiskeutrustning i samarbetsprojektet Börja Fiska tillsammans med Abu Garcia. 2019 fyller Sportfiskarna dessutom hundra år.
 • Klass 3A samt 3D från Mörrumsskolan genomför Skolbäcken tillsammans med Julius Jarving Ohlsson och Anders Karlsson från Sportfiskarna. 

 • Säkerheten är viktig vid elfiske. Henric Persson ”bedövar” fisken med el och håvar sedan upp den med en håv medan barnen står på fast mark bredvid.

 • - Vad tror ni att vi har fångat, frågar Julius retoriskt. Barnen är ivriga att svara.

 • Max Håkansson släpper ut fisken igen efter dess att alla tittat noggrant. 

 • Elfiske i djupare vatten i Mörrumsån.

 • Julius Jarving Ohlsson från Sportfiskarna. 

 • Anders Karlsson från Sportfiskarna. 

 • Julius Jarving Ohlsson hjälper barnen att håva effektivt.

 • Vattenlevande insekter gömmer sig i bottensedimentet.

 • Wiilja Johansson tycker att håvningen är kul. Så länge man hittar något. 

 • Lärarna Ann-Charlotte Jönsson och Bodil Pettersson. 

 • Henric Persson är fiskevårdsarbetare på Mörrums Kronolaxfiske.

 • Barnen har håvat upp en vattenskorpion. 

 • En rejäl lax som dragits upp av Jani Barna väcker barnens intresse för att fiska. 

 • Vattenflödet är återigen normalt i Mörrumsån.