Provsvar från SVA

Provsvar från SVA

Test results regarding salmon from the River Mörrum (swe+eng)

Nyheter | 2015-11-23

Under säsongen hade vi likt 2014 problem med att nystigen fisk drabbades av svamp. SVA(Statens veterinärmedicinska anstalt) kan inte konstatera vad fiskarna har drabbats av primärt med förändringarna liknar sjukdomen UDN men har dock ej kunnat fastställas. Vidare har man observerat förändringar i hjärtmuskeln hos provtagen fisk. Motsvarande förändringar finns beskrivna hos däggdjur.

Förutom att vi lägger stora resurser på att söka svar så är det med stor sorg som vi ser att naturen vi lever av inte mår bra. Att inte veta orsaken är naturligtvis väldigt frustrerande men eftersom landets ledande experter ännu inte har svaren vill heller inte vi spekulera i nuläget.

Då problemet inte är isolerat till Mörrumsån utan tycks drabba samtliga östersjölaxälvar kommer SVA under 2016 samordna arbetet. Detta är något som vi ser väldigt positiv på och givetvis kommer vi göra för att underlätta deras arbete.

Det här är en oerhört komplex fråga som gör den svår att beskriva i en kort text. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Test results regarding salmon from the River Mörrum

Keeping in similarity with the 2014 season, 2015 saw some newly risen fish showing signs of fungal growth.The SVA (State veterinary laboratory) have not been able to determine what the fish have primarily been affected by. Some of the changes in the fish show signs in common with UDN, however, there is not enough evidence to suggest that the current symptoms are UDN. Some changes in the heart musculature have been observed, these are akin to observations made in mammals.

Although we are investing heavily in finding answers it is with great sorrow that we observe the environment that sustains us going through a rough time. Not having the answers is very frustrating. The leading experts on the matter do not have the answers at this time and further speculation feels fruitless.

As the problem is not isolated to Mörrum and our Baltic rivers seem to be showing the same tendency, the SVA will coordinate all research during 2016. This is something we regard as extremely positive and we will do our best to be of assistance in their efforts.

The subject matter is incredibly complex, thus making it difficult to cover in such a small piece of text. Feel free to contact us if you would like to know more.

Kontakt

Allmänna frågor
Vid allmänna frågor, kontakta receptionen i Mörrum.
Tel: 0454-501 23
E-post: morrum@sveaskog.se

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör Nordic Travel AB.
Call center: 0411 – 23 66 00 
E-post: bokning@nordictravel.se 

Generella bokningsvillkor