Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Rekordmycket vatten i Mörrumsån

Efter sol kommer regn! Under ett par års tid har det varit extremt lite vatten i Mörrumsån. Varma vårar och höstar med lite regn har inneburit att vattenflödet varit på mycket låga nivåer, ca 7000 liter/sekund i januari förra året, vilket var ett rekord vad gäller hur lite vatten det varit. Men nu är det tvärtom – vi närmar oss rekordnivåer på andra hållet. Under veckan har Mörrumsån haft ett vattenflöde på nästan 100 000 liter/sekund.

-  Det är ett riktigt skådespel och under helgen har vi haft extremt mycket besökare som ville titta på vattenmassorna, berättar Ida-Maria Rigoll, platschef på Mörrums Kronolaxfiske.

Trots stora mängder vatten är det dock ingen fara för bebyggelse, vägar eller broar.

- Nej, vi är vana vid att det då och då blir stora mängder vatten, fortsätter Ida-Maria Rigoll. Lite sandsäckar, vadarstövlar och sol i sinnet så löser det sig! 

Mörrums Kronolaxfiske ägs och drivs av Sveaskog. Varje år besöker hundratusentals turister från hela världen anläggningen.

Video: BenGT Nyberg

För mer information

Mörrums Kronolaxfiske

  • Sportfiskeanläggningen Mörrums Kronolaxfiske vid Mörrumsån är ett av Sveriges ledande sportfiskevatten för lax och havsöring och känt bland sportfiskare i hela Europa.
  • Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och har sedan uråldrig tid tillhört kronan. Det beskrivs första gången redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok.
  • Vid Mörrums Kronolaxfiske jobbar Sveaskog kontinuerligt med olika fiskevårdande åtgärder för att säkra laxens fortlevnad.
  • Mörrumsån är 18 mil lång och laxförande i ca 5 mil, fiskesträckan vid Mörrums Kronolaxfiske är 15 km lång.