Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp med din bokning.

Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp.

Rekordmycket vatten i Mörrumsån

Rekordmycket vatten i Mörrumsån

Efter sol kommer regn! Under ett par års tid har det varit extremt lite vatten i Mörrumsån. Varma vårar och höstar med lite regn har inneburit att vattenflödet varit på mycket låga nivåer, ca 7000 liter/sekund i januari förra året, vilket var ett rekord vad gäller hur lite vatten det varit. Men nu är det tvärtom – vi närmar oss rekordnivåer på andra hållet. Under veckan har Mörrumsån haft ett vattenflöde på nästan 100 000 liter/sekund.

Nyheter | 2018-01-11

-  Det är ett riktigt skådespel och under helgen har vi haft extremt mycket besökare som ville titta på vattenmassorna, berättar Ida-Maria Rigoll, platschef på Mörrums Kronolaxfiske.

Trots stora mängder vatten är det dock ingen fara för bebyggelse, vägar eller broar.

- Nej, vi är vana vid att det då och då blir stora mängder vatten, fortsätter Ida-Maria Rigoll. Lite sandsäckar, vadarstövlar och sol i sinnet så löser det sig! 

Mörrums Kronolaxfiske ägs och drivs av Sveaskog. Varje år besöker hundratusentals turister från hela världen anläggningen.

Video: BenGT Nyberg

För mer information

Ida-Maria Rigoll

Ida-Maria Rigoll

Platschef Mörrums Kronolaxfiske

Tel: 010-544 98 45 010-544 98 45 , 070-295 33 45 070-295 33 45

Skicka e-post till Ida-Maria

Mörrums Kronolaxfiske

  • Sportfiskeanläggningen Mörrums Kronolaxfiske vid Mörrumsån är ett av Sveriges ledande sportfiskevatten för lax och havsöring och känt bland sportfiskare i hela Europa.
  • Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och har sedan uråldrig tid tillhört kronan. Det beskrivs första gången redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok.
  • Vid Mörrums Kronolaxfiske jobbar Sveaskog kontinuerligt med olika fiskevårdande åtgärder för att säkra laxens fortlevnad.
  • Mörrumsån är 18 mil lång och laxförande i ca 5 mil, fiskesträckan vid Mörrums Kronolaxfiske är 15 km lång.