Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Sammandrag av säsongen 2017

Ett lågvatten som inte skådats i mannaminne (tidvis under vattendomarnas minimitappning) höll i sig från föregående höst, genom vintern, våren och fram till slutet av fiskesäsongen 2017.

När fisket startade under våren kunde flugfiskaren trots det kalla vattnet använda flytande eller mycket lätta linor. Premiär- och försäsongsfisket gick ändå över förväntan med tanke på vattennivån och den sjuklighet hos fisken som förekom under senhösten 2016.

Våren var lång och fjolårsfisk fångades ända fram till andra veckan i maj. Det låga vattnet och en relativt sval start på maj månad gjorde laxfisket trögt. Första nystigna fisken landades 6 maj och blev också månadens tyngsta på 13,48 kg. Innan det riktigt tog sig kom ett nytt sjukdomsfrånfall i beståndet och flera nystigna laxar dog under juni månad.

Sommaren bjöd på en del regn och under augusti och september steg och fångades en hel del små- och mellanlax. Regnet gjorde så småningom att länsstyrelsen vågade öppna för ett lite högre vattenflöde vilket fick stor effekt på såväl fiskvandring som fiske.

Totalt togs 444 fiskar (lax och öring) under september månad. Fram till idag (25 oktober) syns betydligt färre fiskar med sjukdomssymptom eller svampangrepp än det gjorde i fjol vid samma tidpunkt.

Fångster

Totalt fångades 920 laxfiskar under säsongen 2017. 820 fiskar togs med fluga och 100 fiskar med spinn.

Fångsterna fördelade sig enligt följande:

  • 500 laxar (463 återutsatta och 37 landade)
  • 263 öringar, varav 15 st var fenklippta, odlade öringar (230 återutsatta och 33 landade)
  • 130 hybrider (107 återutsatta och 23 landade)
  • 27 regnbågar varav alla landades.

Totalt återutsattes 87,5% av fångsterna.

Det blev totalt fler fångade laxar än i fjol, färre under maj månad, men betydligt fler i september. Trenden för havsöringen är tvärtom vikande, färre fiskar totalt än under något annat år under 2000-talet och dessutom på rekordlåga snittvikten 2,84 kg.

Den svagt ökande trenden för hybrider i ån kan bero på att lågvatten, sjuklighet och varma lekmånader tränger samman öringar och laxar på specifika lekområden och att tiden för de olika arternas lek närmar sig varandra. Eftersom hybrider har en hög överlevnad även under år av sjukdomar har fiskare i Mörrumsån blivit bättre på att känna igen hybrider och journalför fångsten som hybrid och inte havsöring – vilket också bidrar till den höjda statistiken.

Årets tyngsta invägda lax vägde 14,58 kilo och var 108 cm lång. Betydligt längre fiskar har fångats, men har också återutsatts, bl a en lax på 114 cm från pool 2 i september.

Tillförlitligheten av fångstrapporteringen i Mörrumsån är fortsatt hög.

Uppvandringskontroll/Elfiske

Uppvandringskontrollen vid Mariebergs kraftverk, ca 1,5 mil uppströms mynningen visade den 20 oktober att drygt 1500 laxfiskar gått genom räknaren. Andelen lax som simmat igenom är något högre än öring. Hybridandelen av fiskarna som gått att artbestämma är i år ca 2%.

Siffrorna är inte helt kompletta då vi hade ett par veckors driftstopp i räknaren under sommaren. Årets elfisken visar att både lax och öring lekt under 2016 trots fiskdödligheten. Just nu sitter vi med inrapporteringen och det är svårt att ge något exakt resultat. Glädjande är dock att elfisket på lokaler där återställningsåtgärder utförts har en mycket positiv utvecklingskurva. Återställda strukturer och död ved i vattnet gör underverk för återväxten av bland annat musslor, kungsfiskare och havsöring.

Sjukdomssituationen

Under säsongsöppningen och försäsongsfisket visade fångsterna tydligt hur få laxar och havsöringar som överlevt sjukligheten under föregående höst. Tendensen är att fler öringar och laxar fångas högt upp i systemet under tidig vår, vilket visar på att de friskare fiskarna orkar ta sig längre under sin vandring.

Under maj och juni kom som tidigare nämnt ett större sjukdomsutbrott på stigande lax. Under sensommaren och nu fram till första halvan av oktober ser det bättre ut än under föregående år, men vi vet idag (25/10) inte hur utvecklingen blir under sen höst.

Vi har för närvarande professor Lennart Balk från Stockholms Universitet hos oss för att vidare undersöka om sjuklighet och dödlighet i första hand orsakas av brist på vitaminet tiamin.

Vi fick nu i oktober en glädjande hälsning från Havs- och Vattenmyndigheten som tackar för Kronolaxfiskets engagemang och meddelar att de själva beslutat om ett större engagemang i miljö- och hälsorelaterad dödlighet hos laxen.