Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp med din bokning.

Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp.

Information ang vattenflöde

Information ang vattenflöde

Länstyrelsen kronoberg beslutade tidigare i år att watten i sverige AB skulle få ett förlängt genomförande tid rörande åtgärder vid Fridafors övre på fastigheten Bjällernäs 1:223 i Tingsryds kommun. Dessa skulle enligt första förslaget genomföras v 15-17 tdigare i år, vi fick dock igenom en framflyttning med hänsyn tagen till vår verksamhet och flödet, nu är det således dag

Nyheter | 2018-05-30

Watten i Sverige AB kommer ta bort fångdammen i Fridafors med början på fredag den 1 Juni. Samtidigt kommer de påbörja att fylla dammen uppströms kraftverket. Efter överenskommet med Uniper kommer de gå ner till 12 m3/s fr o m fredag. Planen är att långsamt fylla upp dammen med ca 2 m3/s tills dammen är fylld. Detta innebär att flödet som idag är 15 m3/s i Granö kommer gå ner till 10 m3/s till dess att dammen är helt fylld. 

Under nästa vecka (Vecka 23)  kommer s k ”blöta prover” genomföras i det nya kraftverket. Detta innebär att vattnet kan fluktuera något då dessa tester genomförs.

 

 

Ida-Maria Rigoll

Ida-Maria Rigoll

Platschef Mörrums Kronolaxfiske

Tel: 010-544 98 45 010-544 98 45 , 070-295 33 45 070-295 33 45

Skicka e-post till Ida-Maria