Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Information ang vattenflöde

Länstyrelsen kronoberg beslutade tidigare i år att watten i sverige AB skulle få ett förlängt genomförande tid rörande åtgärder vid Fridafors övre på fastigheten Bjällernäs 1:223 i Tingsryds kommun. Dessa skulle enligt första förslaget genomföras v 15-17 tdigare i år, vi fick dock igenom en framflyttning med hänsyn tagen till vår verksamhet och flödet, nu är det således dag

Watten i Sverige AB kommer ta bort fångdammen i Fridafors med början på fredag den 1 Juni. Samtidigt kommer de påbörja att fylla dammen uppströms kraftverket. Efter överenskommet med Uniper kommer de gå ner till 12 m3/s fr o m fredag. Planen är att långsamt fylla upp dammen med ca 2 m3/s tills dammen är fylld. Detta innebär att flödet som idag är 15 m3/s i Granö kommer gå ner till 10 m3/s till dess att dammen är helt fylld. 

Under nästa vecka (Vecka 23)  kommer s k ”blöta prover” genomföras i det nya kraftverket. Detta innebär att vattnet kan fluktuera något då dessa tester genomförs.