Trettio ton sten ger lax och öring plats för lek och uppväxt

Trettio ton sten ger lax och öring plats för lek och uppväxt

Under augusti månad har ett stort biotopvårdsprojekt i Mörrumsån genomförts. Målet är att skapa lek- och uppväxtområden för lax och öring men också att förbättra förutsättningar för flera andra organismer.

Nyheter | Pressmeddelanden | 2015-08-31

- Det känns fantastiskt att vi kunnat genomföra det här projektet, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrums Kronolaxfiske. Extra roligt är det att vi fick hjälp av ett tjugotal intresserade sportfiskare som bar sten och flyttade block i lördags. Förutom att det blev mindre tungt för oss själva är det också ett bra tillfälle att prata om fiskevård och umgås.

Mörrumsån är på sina ställen starkt påverkad av människan och arbetet går ut på att återställa sträckan till det som naturen en gång skapat.

- Det här blir startskottet för ett långsiktigt arbete med att återställa delar av ån som lämpar sig särskilt väl som lek- och uppväxtområde , säger Henric Persson, fiskevårdsansvarig på Mörrums Kronolaxfiske. Det här blir extra viktigt då projektet med att riva Marieberg kommer att göra att mer fisk leker.

Om du vill titta närmare på vad som är gjort kan man ta en promenad längs åns västra sida vid pool 8-12. Precis när såna här projekt är genomförda kan det se lite skräpigt ut men snart har naturen ordnat till det!

Fler bilder från projektet