Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Vad görs för Östersjölaxen?

Under en fyraårsperiod har flera Östersjölaxälvar uppvisat försvagade laxfiskar redan när de påbörjar sin uppströms vandring från havet. Nu i juni 2017 ser vi liksom föregående år hur olika sjuklighetssymptom utvecklas på fisken i Mörrumsån.

Flera av dessa drabbade fiskar tycks också få svampinfektioner och så småningom dör de. Med anledning av detta återkommande sjukdomsförlopp höll Mörrums Kronolaxfiske en nationell samling med spetskompetensen i Mörrum i januari 2017.

Syftet var att hitta en gemensam utgångspunkt och komma vidare med frågan om varför detta händer och vilka orsakerna kan vara. Nu har vi gjort en uppföljning av hur olika aktörer agerat sedan dess. 

Uppföljning: Vad gör man åt sjukligheten på östersjölax? (pdf)