Jobb & praktikplats

Jobb & praktikplats

Så långt det är möjligt bereder vi plats för praktikanter hos oss. Vi ser det som ett sätt att ta ansvar för att duktiga fiskevårds- och besöksnäringsarbetare utbildas.

Just nu finns inga lediga tjänster hos oss.

Samordnare för praktikplatser är ida-Maria Rigoll.

Skicka ett mail med en kort presentation om dig själv och uppgift om vilken period du vill praktisera så försöker vi hjälpa till.

ida-maria.rigoll@sveaskog.se