Percy Assarssons Stipendium

Percy Assarssons Stipendium

Percy Assarsson var fram till sin bortgång mångårig medarbetare vid Mörrums Kronolaxfiske och avslutade sin karriär som platschef mellan åren 2005 och 2011. Vi vill på detta sätt hedra hans minne och uppmärksamma en sann förkämpe för fiskevård och laxen i Mörrumsån. 

Stipendium

För att uppmuntra intresserade elever och utveckla deras kunskap kring fiskevård och fiskeförvaltning instiftar Mörrumsån Kronolaxfiske ett stipendium som delas ut till en eller två elever årligen. Eleven ska visa ett brinnande intresse och naturlig fallenhet för att arbeta med dessa frågor och ha en potential att kunna utveckla sina förmågor. Särskild vikt läggs vid en nyfikenhet på den forskning som bedrivs i ämnet.

Den eller de elever som tilldelas stipendiet bereds plats att aktivt vara en del av den omfattande fiskevård och forskning som bedrivs vid Kronolaxfisket i Mörrum under de mest intensiva veckorna under våren. Kronolaxfisket arrangerar boende för eleven. Förutom detta tilldelas eleven också ett resestipendium om 5000:- att användas för att ytterligare fördjupa sina kunskaper.

Ansökningar

Ansökningar innehållande ett personligt brev skall vara Kronolaxfisket tillhanda senast den 16/3 2018. Berättigad att söka är elever vid /fiskevårdsutbildningar i Sverige. Stipendiaterna väljs ut av representanter från Kronolaxfisket och Sveaskog.

Skicka din ansökan via mail till platschef Ida-Maria Rigoll