Historia

Historia

Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och sedan uråldrig tid regalt. Det beskrivs första gången redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok.

Det finns massor av spännande historia kring fisket i Mörrumsån, inte minst i vår utställning beskrivs gamla tider på ett fantastiskt sätt. 

I äldre tider användes ljuster för att fånga laxen i Mörrumsån. Efterhand tillkom redskap som laxkar, håv, laxnot, laxgarn. Dessa redskap var i bruk ända fram till 1960-talet. Numera är allt kommersiellt laxfiske nedlagt, men de gamla fasta fiskeplatserna vid Kungsforsen och Hönebygget kan fortfarande beskådas.Vissa dagar under sommaren och i samband med höstfisket efter avelslax till fiskodlingen, håvas det fortfarande på gammalt vis. Allt annat lax- och öringfiske utövas idag som sportfiske.

Mörrums Kronolaxfiske drivs som en sportfiskedestination sedan 1941 när den dåvarande Fiskmästaren Gunnar Johansson började utveckla det som vi idag stolt kan kalla Sveriges kronjuvel i Sportfiskesammanhang och ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske.

Visste du att...

  • Den största spöfångade laxen i Mörrum vägde 26,72 kilo
  • Mer än 85% av den fångade fisken återutsätts
  • Under en junihelg 1991 landades 121 laxar
  • I avelsfisket har det tagits en havsöring på över 18 kilo