Våra sträckor

Våra sträckor

Våra sträckor bjuder på en varierad fiskeupplevelse. Från de klassiska sträckorna 1-32 i söder som ägs av Kronolaxfisket till de nya, norra sträckorna som vi arrenderar av E.ON.

1-32

Kronolaxfiskets traditionella fiskesträcka, där det sportfiskats sedan 1941 omfattar ca 7 km av åns nedre lopp.  Från Rosendala i norr till Elleholm i söder och är indelade i 32 delsträckor sk. pooler. Laxens hus ligger ungefär mitt på denna sträcka. Sträckan uppströms om Kungsbron (pool 17-32) kallas allmänt för norra sträckan. Där flyter ån fram genom vacker ek och bokskog. Nedanför Kungsbron (pool 1-16) även kallad ”Södra sträckan” är ån till största delen inramad av åkermark. De hetaste fiskeplatserna varierar beroende på årstid och vattenföring.

Vittskövle

Vittskövle, här luktar det lax på denna 2,2 km vidunderligt vackra åsträcka med hotspots överallt. Här återfinns några av åns vackraste forsar. Det talas lyriskt om pooler som Myren, Tallen , Nacken och inte minst Rosen-dala. Sträckan börjar ca 250 meter uppströms hängbron i norr och slutar med Rosendala. Här finns fina lekområden för både lax och öring. Inte heller här är det uppdelat i pooler utan flugfiskare och spinnfiskare samsas broderligt på sträckan.

Knaggalid

Knaggalidområdet en naturskön pärla med sagolika forssträckor  där man får använda spinn och fluga överallt. Sträckan börjar i norr strax nedströms utloppskanalen från Hemsjö nedre kraftverk och slutar 2,2 km längre ned vid Åkeholm. Sträckan omges till stor del av magnifik högstammig ek och bokskog och här hittar fiskaren de smått klassiska poolerna ”tjyvahallen” och ”skafferiet” vars namn talar för sig själv. Precis som i Härnäs är det tidigt vårfiske och höstfiske som betalar sig bäst.

Härnäs

Härnäsområdets 3,7 km långa fiskesträcka är den översta av de tre fiskesträckor som Mörrums Kronolaxfiske år 2005 fick tillgång till genom arrendeavtalet med E.ON. Den börjar strax söder om Hovmansbygd och slutar ca 100 meter uppströms om fiskvägen vid Hemsjö övre kraftverk. Hela fiskesträckan ligger inom Kärringhejans naturreservat vilket borgar för den genuina vildmarkskaraktären. Invigningen 2004 av omlöpen (fiskvägarna) vid Hemsjö nedre och övre kraftverk skapade ca 22 ha mer lek och fiskeområde. Bäst fiskar man  tidig vår men även höstfisket på uppvandrande havsöring kan bli bra. 

Ekeberg


Ekeberg är en vacker del av ån nära den lilla staden Svängsta , 8 kilometer uppströms från Mörrum. Sträckan startar nedanför kraftstationen “ Marieberg “ och slutar söderut där ABU´s välkända sträcka startar. Den nya sträckan är cirka 700 meter lång och vi fiskar på den västra sidan.
Vi delar ”Ekeberg” med den lokala fiskeklubben från Karlshamn - våra gäster har möjligheten att fiska på ojämna datum.Vi är glada att vi kan erbjuda dig den här exklusiva sträckan av Mörrumsån. och för att hålla god kvalitet på fisket ger vi bara ut fyra licenser per dag. Vill du fiska på din egen sträcka av ån så har du chansen nu - ring tre av dina vänner och boka den här fantastiska sträckan för en hel dag - bara du och dem!
Eftersom “ Ekeberg “ ligger nedanför kraftstationen i Svängsta så ökar chansen för tidiga laxar redan i maj och fantastiskt fiske efter havsöring på sommaren och hösten. Det speciella med Ekeberg är att de laxar som är på väg uppströms vägrar att passera kraftstationen före slutet av maj - de samlas i den del av ån nedströms fiskvägen - Ekeberg !

Klicka här för mer detaljerad karta!