)
  • Sveaskog

    Vi ska vara det ledande skogsföretaget

  • Sveaskog

    Vi ska vara det ledande skogsföretaget

  • Sveaskog

    Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Om Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. 

Sveaskog har 130 kunder, främst svenska sågverk, pappers- och massabruk. Biobränsle säljer vi till värmeverk, kraftvärmeverk och skogsindustrier samt till kommuner med egna anläggningar.