Finansiella fakta i korthet

Finansiella fakta i korthet

De finansiella nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

  2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning, MSEK 6 056 6232 6 078 5 922 6 206
Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 1 168 1386 1 368 1 312 1 627
Värdeförändring skog, MSEK 1 046 1032 1 432 319 200
Rörelseresultat, MSEK 2 214 2418 2 800 1 631 1 827
Resultat före skatt, MSEK 1 941 2157 2 586 1 457 1 719
Årets resultat, MSEK 1 475 1691 2 017 1 190 1 359
Avkastning på eget kapital, % 8,8 9,4 10,6 6,0 6,7
Direktavkastning, % 3,9 5,0 4,7 4,2 4,6
Soliditet, % 49 50 51 52 52
Avkastning på operativt kapital, % 8,7 9,2 10,3 5,8 6,5
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,49 0,44 0,41 0,40 0,36
Utdelning, MSEK 450 800 800 800* 900
Antal tillsvidareanställda 693 678 688 674 685
Medelantal anställda 899 877 851 844 846

 

*För 2017 anges föreslagen utdelning