Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Finansiella fakta i korthet

Finansiella fakta i korthet

De finansiella nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

  2016 2017  2018 2019 2020
Nettoomsättning, MSEK 5 922 6 206 6 971 7 209 6 597
Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 1 312 1 677 1 812 1 694 1 340
Värdeförändring skog, MSEK 319 200 1 697 399 12 481
Rörelseresultat, MSEK 1 631 1 877 3 509 2 093 13 821
Resultat före skatt, MSEK 1 457 1 744 3 366 1 963 13 668
Årets resultat, MSEK 1 190 1 384 3 171 1 558 10 867
Avkastning på eget kapital, % 6,0 6,7 14,4 6,7 26,2
Direktavkastning, % 4,2 4,8 5,4 4,9 2,4
Soliditet, % 52 53 57 57 68
Avkastning på operativt kapital, % 5,8 6,6 12,0 6,8 28,2
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,40 0,36 0,30 0,30 0,13
Utdelning, MSEK 800 900 1 100 1 100 850*
Antal tillsvidareanställda 674 685 682 682 713
Medelantal anställda 844 846 840 807 827

 

*För 2020 anges föreslagen utdelning