Finansiella fakta i korthet

Finansiella fakta i korthet

De finansiella nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

  2014 2015 2016 2017  2018
Nettoomsättning, MSEK 6232 6 078 5 922 6 206 6 971
Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 1386 1 368 1 312 1 677 1 807
Värdeförändring skog, MSEK 1032 1 432 319 200 1 697
Rörelseresultat, MSEK 2418 2 800 1 631 1 877 3 504
Resultat före skatt, MSEK 2157 2 586 1 457 1 744 3 363
Årets resultat, MSEK 1691 2 017 1 190 1 384 3 168
Avkastning på eget kapital, % 9,4 10,6 6,0 6,7 14,4
Direktavkastning, % 5,0 4,7 4,2 4,8 5,4
Soliditet, % 50 51 52 53 57
Avkastning på operativt kapital, % 9,2 10,3 5,8 6,6 12,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,44 0,41 0,40 0,36 0,30
Utdelning, MSEK 800 800 800 900 1 100*
Antal tillsvidareanställda 678 688 674 685 682
Medelantal anställda 877 851 844 846 840

 

*För 2018 anges föreslagen utdelning