Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Finansiella fakta i korthet

Finansiella fakta i korthet

De finansiella nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

  2015 2016 2017  2018 2019
Nettoomsättning, MSEK 6 078 5 922 6 206 6 971 7 209
Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 1 368 1 312 1 677 1 812 1 694
Värdeförändring skog, MSEK 1 432 319 200 1 697 399
Rörelseresultat, MSEK 2 800 1 631 1 877 3 509 2 093
Resultat före skatt, MSEK 2 586 1 457 1 744 3 366 1 963
Årets resultat, MSEK 2 017 1 190 1 384 3 171 1 558
Avkastning på eget kapital, % 10,6 6,0 6,7 14,4 6,7
Direktavkastning, % 4,7 4,2 4,8 5,4 4,9
Soliditet, % 51 52 53 57 57
Avkastning på operativt kapital, % 10,3 5,8 6,6 12,0 6,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,41 0,40 0,36 0,30 0,30
Utdelning, MSEK 800 800 900 1 100 1 100*
Antal tillsvidareanställda 688 674 685 682 682
Medelantal anställda 851 844 846 840 807

 

*För 2019 anges föreslagen utdelning