Finansiella fakta i korthet

Finansiella fakta i korthet

De finansiella nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

  2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning, MSEK 6 307 6 056 6232 6 078 5 922
Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 919 1 168 1386 1 368 1 312
Värdeförändring skog, MSEK 503 1 046 1032 1 432 319
Rörelseresultat, MSEK 1 422 2 214 2418 2 800 1 631
Resultat före skatt, MSEK 1 128  1 941 2157 2 586 1 457
Årets resultat, MSEK 2 155  1 475 1691 2 017 1 190
Avkastning på eget kapital, % 12,3  8,8 9,4 10,6 6,0
Direktavkastning, % 3,2  3,9 5,0 4,7 4,2
Soliditet, % 47  49 50 51 5,2
Avkastning på operativt kapital, % 5,8  8,7 9,2 10,3 5,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,55  0,49 0,44 0,41 0,40
Utdelning, MSEK 435  450 800 800 800*
Antal tillsvidareanställda 702  693 678 688 674
Medelantal anställda 949  899 877 851 844

 

*För 2016 anges föreslagen utdelning