Finanisering och gröna obligationer

Finanisering och gröna obligationer

Sveaskog har gett ut tre gröna obligationer.

Idag sker merparten av företagets upplåning via kort- och långfristigt publikt låneprogram. Sveaskog har även tillgång till ett antal bilaterala låneavtal. Vi har arbetat fram ett nytt regelverk för Gröna obligationer daterat den 7 september 2017. Rådgivare har varit Danske BankNorska DNV – GL har lämnat ett utlåtande om Sveaskogs nya regelverk.

Den första gröna obligationen gav Sveaskog ut i februari 2016. Läs mer i pressmeddelandet från 2016. Den andra gröna obligationen gav Sveaskog ut i september 2017. Läs mer i pressmeddelandet från 2017.

Kreditvärdering

Sveaskog och andra låntagare bedöms enligt två huvudparametrar: 

  • Värdering av rörelserisken, vilket omfattar bedömning av branschen, konkurrensläget, företagsledning och affärsstrategierna
  • Finansiell riskvärdering, vilket omfattar finanspolicies, kassaflödesanalys, lönsamhet, kapitalstruktur och finansiell flexibilitet

Sveaskog har inte någon officiell kreditvärdering från kreditvärderingsinstitut.

Sveaskogs finansverksamhet

Sveaskogs stab Ekonomi och Finans ansvarar för företagets finansverksamhet. Det innebär bland annat ansvar för företagets finansiering, kassahantering, valutahantering och finansiella riskexponering. Finansavdelningen har till uppgift att säkerställa Sveaskogs finansiella flexibilitet.

Företagscertifikatsprogram SEK 5.000.000.000

Låneprogram

Typ av lån Arrangör Belopp (miljoner SEK)
Företagscertifikat Swedbank 5 000
MTN Handelsbanken 8 000
Bilaterala låneavtal*   4 200

*slutförfall 2020-2023

Anders Jakobsson

Anders Jakobsson

Ekonomichef