Finansiering och gröna obligationer

Finansiering och gröna obligationer

Sveaskog är inte ett börsnoterat företag och har därför inte möjlighet till egenfinansiering. Vid sidan av internt genererade medel finansierar vi verksamheten via externa lån och har bland annat gett ut två gröna obligationer.

Idag sker merparten av företagets upplåning via kort och långfristigt publikt låneprogram. Sveaskog har även tillgång till ett antal bilaterala låneavtal.

Gröna obligationer

Sveaskog har arbetat fram ett nytt regelverk för Gröna obligationer daterat den 7 september 2017. Rådgivare har varit Danske Bank. Norska DNV – GL har lämnat ett utlåtande om Sveaskogs nya regelverk.

Den första gröna obligationen gav Sveaskog ut i februari 2016. Läs mer i pressmeddelandet från 2016. Den andra gröna obligationen gav Sveaskog ut i september 2017. Läs mer i pressmeddelandet från 2017.

Kreditvärdering

Sveaskog och andra låntagare bedöms enligt två huvudparametrar: 

  • Värdering av rörelserisken, vilket omfattar bedömning av branschen, konkurrensläget, företagsledning och affärsstrategierna
  • Finansiell riskvärdering, vilket omfattar finanspolicies, kassaflödesanalys, lönsamhet, kapitalstruktur och finansiell flexibilitet

Sveaskog har inte någon officiell kreditvärdering från kreditvärderingsinstitut.

Sveaskogs finansverksamhet

Sveaskogs stab Ekonomi och Finans ansvarar för företagets finansverksamhet. Det innebär bland annat ansvar för företagets finansiering, kassahantering, valutahantering och finansiella riskexponering. Finansavdelningen har till uppgift att säkerställa Sveaskogs finansiella flexibilitet.

Låneprogram

Typ av lån Arrangör Belopp (miljoner SEK)
Företagscertifikat Swedbank 5 000
MTN Handelsbanken 8 000
Bilaterala låneavtal*   4200

*slutförfall 2019-2022

Företagscertifikatsprogram SEK 5.000.000.000