Våra fokusområden

Våra fokusområden

Här kan du ta del av de områden som är särskilt prioriterade för Sveaskog.

Skogen engagerar många intressenter och för Sveaskog finns det många politiska frågor som är viktiga. Därför arbetar vi aktivt med att skapa ökad förståelse för vår verksamhet och de utmaningar och möjligheter vi står inför. Här kan du ta del av de områden som är särskilt prioriterade.

Olof Johansson

Skogspolitisk chef