Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Sverige är världsledande när det gäller att bedriva ett hållbart skogsbruk och vi bedriver en ambitiös naturvårdspolitik. 

Sverige är världsledande när det gäller att bedriva ett hållbart skogsbruk och vi bedriver en ambitiös naturvårdspolitik. Sverige är ett av de länder i Europa med högst andel formellt skyddad mark och totalt är närmare en tredjedel av skogsmarken undantagen från skogsbruk. Sedan miljö och produktion fick jämställda mål i Skogsvårdslagen har miljötillståndet i skogen successivt förbättrats, tvärtemot bilden som förmedlas i skogsdebatten.

Sveaskog anser att gemensamma och ambitiösa miljömål är bra men att målen måste vara möjliga att uppfylla i praktiken. Det är inte miljömålet Levande skogar idag. Inte ens om vi helt slutade med skogsbruk. Därför efterfrågar vi en översyn av miljömålen så att de blir praktiskt genomförbara. Det skulle skapa ett större engagemang hos skogsägare att bidra till miljömålen samtidigt som vi får en mer nyanserad debatt om skogens miljötillstånd.