Skogen har många värden – hur kan vi synliggöra dem?

Skogen skapar stora värden. Sveaskog arbetar för att synliggöra och sätta siffror på de värden som vi inte tidigare mätt, däribland klimatnytta och vattenreglering. Enligt de första beräkningarna skapar vi värden för över tio miljarder kronor. 

Vi har låtit den internationellt erkände hållbarhetsekonomen Pavan Sukhdev och hans team på GIST Advisory sätta siffror på Sveaskogs värdeskapande. Det vi kallar för flerdimensionellt värdeskapande. På ett seminarium den 23 april 2017 presenterades arbetet med att mäta det värde vi skapar. Se mer på den korta filmen och läs mer i rapporten. Längre ned finns mer att läsa om Pavan Sukhdev.

 

  

IP&L, flerdimensionell hållbarhetsredovisning, skapar en möjlighet att mäta och utveckla ett företags alla värden.

Sveaskog är pionjärer inom detta i skogssektorn. Det innebär att vi kan belysa exempelvis naturkapitalets värde på ett mer konkret sätt än tidigare.

Vad betyder det för samhället och miljön? Hur påverkar insikterna från detta arbete det hållbara brukandet av skogen och möjligheten att omsätta skogsråvara i produkter och tjänster idag och imorgon?

Pavan Sukhdev om arbetet med Sveaskog

 


Några röster om seminariet Skogens alla värden


Pavan Sukhdevs presentation på seminariet


Mer om Pavan Sukhdev

Pavan Sukhdev är en av världens främsta ekonomer inom området gröna räkenskaper och ordförande för internationella WWF, som leder detta arbete för Sveaskogs räkning. Pavan Sukhdev har tidigare lett ett omfattande FN-arbete med gröna räkenskaper och ekosystemtjänster. Han har också skapat TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som satt agendan för hur man idag värderar ekosystemtjänster och biologisk mångfald.