Information om behandling av personuppgifter

När du registrerar dig på Challengize behöver du lämna personuppgifter för att produkten ska fungera. Du lämnar ditt namn och din e-post samt uppgifter om längd, vikt, ålder och kön.

Du behöver dessutom svara på tre frågor om din fysiska form där svar ges med en uppskattning av en siffra mellan 1-10. När du deltar i en utmaning registrerar du också dina utförda aktiveter, som innefattar minst aktivitet, tid, starttid och distans men även i vissa fall och med tredje parts appar (se nedan) även kaloriförbränning, höjdmeter och kadens beroende på aktivitet.

Uppgifterna du lämnar används för att skapa det unika poängsystem som finns i Challengize där poängen baseras på vem du är och vad du gjort och inte vem som kan gå längst.

De enda uppgifterna som visas på personnivå är en användares namn och dennes uppnådda Challenge Points vilket syns för andra Sveaskogdeltagare. Övriga personuppgifter syns inte för någon och all sammanställning av resultat och hälsa aggregeras på lagnivå där inget redovisas om det är färre än sex deltagare. Detta för att informationen ska vara anonym.

Uppgifterna sparas i tre månader efter Sveaskogs sista utmaning, det kommer att ske tre under 2018. Önskar någon användare att avsluta deltagandet tidigare och raderas från Challengize kan man kontakta Challengize kundtjänst.

Du har möjlighet att använda dig av s.k. tracker appar som Runkeeper, Endomondo, Garmin m.fl.(tredje part) för att registrera dina aktiviteter. I det fall du använder dig av tracker apps så kan inte Sveaskog garantera att den data du registrerar skyddas och används på ett säkert sätt. Du kan dock lika väl registrera dina aktiviteter manuellt direkt i Challengize.

Egetto AB är leverantör av tjänsten Challengize och Sveaskog är i detta fall personuppgiftsansvarig för den information som registreras om Sveaskogs anställda när de använder Challengize.