Lämna synpunkter på Sveaskog

Om du har synpunkter på Sveaskogs verksamhet kan du meddela oss här. Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visselblåsarfunktion.

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som behandlas är din mailadress, ditt telefonnummer och ditt namn och de kommer endast att användas för att hantera din lämnade synpunkt. När synpunkten är behandlad kommer dina personuppgifter att rensas.  

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter. 

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)