)

Kontaktpersoner naturvårdsfrågor

Här hittar du våra kontaktpersoner inom naturvårdsfrågor.

Övergripande frågor

Karin Fällman

Karin Fällman

Chef skogsskötsel och miljö

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Stefan Bleckert

Stefan Silfverblad

Naturvårdschef

Peter Bergman

Peter Bergman

Landskapsekolog

Helena Dehlin

Helena Dehlin

Verksamhetsutvecklare naturvård

Tel: 010-544 99 81 010-544 99 81 , 070-359 55 20 070-359 55 20

Skicka e-post till Helena

NorrA Sverige

Daniella Andersson

Daniella Andersson

Miljö- och naturvårdsspecialist

Västerbotten

Tel: 010-544 98 09 010-544 98 09

Skicka e-post till Daniella

Lars-Göran Ek

Lars-Göran Ek

Miljö- och naturvårdsspecialist

Norrbotten

Tel: 0923-696 54 0923-696 54

Skicka e-post till Lars-Göran

Mellansverige

Stefan Toterud

Stefan Toterud

Miljö- och naturvårdsspecialist

Norra Bergslagen

Tel: 0222-336 70 0222-336 70

Skicka e-post till Stefan

Jonas Björklund

Jonas Björklund

Miljö- och naturvårdsspecialist

Södra Sverige

Anders Larsson

Anders Larsson

Miljö- och naturvårdsspecialist

Babs Stuiver

Babs Stuiver

Miljö- och naturvårdsspecialist

Sara Östh

Sara Östh

Miljö- och naturvårdsspecialist