Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Man och pojke ute i skogen

Sveaskog i korthet

Sveaskog är Sveriges största skogsägare – vi äger 14 procent av Sveriges skogsmark och har i medeltal 807 medarbetare verksamma runt om i landet. Svenska staten är vår ägare.

Vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

År 2019 uppgick omsättningen till cirka 7,2 miljarder kronor. 

Vision och strategier

Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Som skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi ska visa att ett hållbart brukande är nyckeln för att skogen ska kunna fortsätta fylla en viktig funktion för kommande generationer.

Hållbart företagande

Sveaskog är en stor aktör och har därmed ett stort ansvar för att på ett positivt sätt bidra till ekonomisk, miljömässig och social utveckling och minimera negativ påverkan på samhälle och miljö. Därför genomsyrar hållbarhet allt vi gör och vi strävar efter att vara ett föredöme i vår bransch. 

Vår bolagsordning

I vår bolagsordning anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Företaget ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk, utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka företagets avkastning. Försäljning av mark på marknadsmässiga villkor ska möjliggöra omarronderingar, det vill säga ändring av fastighetsindelningen i större sammanhängande områden, och tillköp för enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. Tillköp innebär att en fastighetsägare köper ytterligare mark i närheten av den mark hen redan äger. Försäljning av mark ska ske till dess att tio procent av den areal Sveaskog hade 2002, vid företagets bildande, är avyttrad.

Företagsfakta

 • Styrelseordförande: Eva Färnstrand
 • Vd: Hannele Arvonen
 • Ägare: Svenska staten genom Regeringskansliet
 • Organisationsnummer Sveaskog AB (publ): 556558-0031
 • Omsättning: 7 209 MSEK 2019 (2018: 6 971)
 • Operativt rörelseresultat: 1 483 MSEK 2019 (2018: 1 422)
 • Årets resultat efter skatt: 1 558 MSEK 2019 (2018: 3 171)
 • Medelantal anställda: 807
 • Dotterbolag: Sveaskog Baltfor SIA
 • Intressebolag: Setra Group AB
 • Skogsinnehav: Cirka 3,90 miljoner hektar varav 3,05 miljoner hektar produktiv skogsmark
 • Försäljning av skogsråvara (volym): 10 648 km3fub