)
Plantering

Anbud plantering södra Sverige

Sveaskog och Svenska Skogsplantor inbjuder intresserade skogsvårdsentreprenörer att inkomma med anbud på plantering i södra Sverige för 2018.

Sveaskogs resultatområden Jönköping, Osby, Vimmerby, Växjö och Svenska Skogsplantors resultatområde Syd upphandlar på öppet anbud, plantering av cirka 11 miljoner plantor fördelat på ett antal delområden inför planteringssäsongen 2018.

Om du är intresserad av att lämna anbud, vänligen fyll i namn och kontaktuppgifter så kan du sedan ladda ner anbudsunderlaget.

Vi vill ha in ditt anbud senast den 31 oktober.

Namn*
Företag*
E-postadress*