)
Röjning

Anbud röjning marknadsområde Mitt 2018

Sveaskog inbjuder intresserade skogsvårdsentreprenörer att inkomma med anbud på röjning i MO Mitt för 2018.

Resultatområde Södra Bergslagen upphandlar på öppet anbud röjning av 211,8 hektar inför skogsvårdssäsongen 2018. Anbudsförfarandet gäller området Bona-Karlsby-Borensberg.

Om du är intresserad av att lämna anbud, vänligen fyll i namn och kontaktuppgifter så kan du sedan ladda ner anbudsunderlaget.

Vi vill ha in ditt anbud senast den 31 oktober.

Namn*
Företag*
E-postadress*