Entreprenörer för gallring och föryngringsavverkning

Entreprenörer för gallring och föryngringsavverkning

Vill du jobba med värdefull skog? Sveaskog söker nu ett antal grupper för gallrings- och föryngringsavverkning.

  • En grupp för föryngringsavverkning i Jämtland
  • En gallringsgrupp med ansvar för Åsele och Jämtland

Välkommen att lämna anbud senast den 20 oktober.

 

Vill du veta mer, kontakta:

Jens Stenberg

Jens Stenberg

Inköpare