Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Entreprenör på Sveaskog

Entreprenör på Sveaskog

Entreprenörer utgör en betydelsefull del i vår dagliga verksamhet. Utan ett bra samarbete med tydliga och relevanta krav, regelbunden dialog, gemensam utveckling och löpande uppföljning kan vi inte leverera den höga kvalitet som är viktig för både våra kunder och utmärkande för Sveaskog. Det är därför viktigt att du som entreprenör är medveten om och har nödvändig kunskap om de krav som ställs på dig som företagare.

För alla affärssamarbeten inom skoglig entreprenad, logistik och anläggning har Sveaskog upprättat en Tjänstedeklaration som tydliggör våra och samhällets krav på dig som entreprenör. Tjänstedeklarationen ska alltid gås igenom och vara undertecknad innan ett entreprenadavtal kan ingås. Med Tjänstedeklarationen åtar sig entreprenören att följa alla lagar och regler. Utöver detta ställer vi en rad specifika krav på till exempel försäkringar, utförarnas kompetens och utbildning.

Sveaskog kan godkänna underentreprenad i endast ett led. Det är ingen skillnad i våra krav avseende Tjänstedeklarationen oavsett entreprenörens, underentreprenörens eller de anställdas hemland. Endast, av Sveaskog godkänd, underentreprenör får utföra arbete åt Sveaskog.

Efterlevnad av Tjänstedeklarationen kontrolleras genom att vi, eller en tredje part, utför regelbundna uppföljningar i fält och på plats hos entreprenörer. Kontrollerna kan vara både riktade och slumpmässiga genom stickprov. Kontrollerna har ett stort fokus på för oss viktiga frågor som arbetsmiljö, säkerhet, anställningsvillkor, jämställdhet och fullgörande av sina skyldigheter gentemot det allmänna. Vi agerar alltid när brister påtalas för att förhindra att allvarliga händelser inträffar eller att brister upprepas. Om gällande regler inte tillämpas eller beaktas i pågående uppdrag kan detta få konsekvenser i form av sanktioner som ytterst kan innebära skadestånd eller hävande av affärsavtal.

Leverantörsbedömning

Innan vi anlitar en entreprenör genomgår denne en omfattande leverantörsvärdering, innehåll är beroende på typ av affär och åtagande. Några punkter som alltid kontrolleras är företagets ekonomi, registrering i aktiebolags- eller handelsregister, F-skatt, medlemskap i en svensk arbetsgivarorganisation eller hängavtal med facklig organisation inom aktuellt avtalsområde och trafiktillstånd där sådant erfordras för tjänstens utförande.

Vi har ett etablerat samarbete med Skatteverket och UC (Upplysningscentralen) mot osunda leverantörer och ekonomisk brottslighet. Samarbetet ska bidra och stimulera till en långsiktig och sund konkurrens där seriösa företag blir vinnare, precis som det ska vara. Bland annat innebär detta att Skatteverket och UC bistår oss med företagsinformation inför upphandling, avtalstecknande och under avtalstiden.