Höstlandskap

Vår verksamhet i coronatider

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med drygt 800 medarbetare och nästan 50 kontor över hela landet. Precis som i hela världen påverkar självklart coronaviruset även Sveaskog. Vi gör vårt yttersta för att hålla verksamheten igång med hänsyn till människors hälsa, respekt för det som sker i omvärlden och de riktlinjer som myndigheterna tar fram.

Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att minska spridningen av Corona-viruset. Sedan en tid tillbaka har vi ersatt fysiska möten med att mötas digitalt eller över telefon, vi har stängt våra kontor för besökare och vi har på andra sätt anpassat vår verksamhet.

Vi vill tacka er alla för er förståelse och för era insatser i denna situation. Varje liten insats vi gör för säkerhet och hälsa är viktigt!

Begränsningar för besök

Vi vill tills vidare inte ha några besök till våra kontor och produktionsanläggningar. Vi hoppas på din förståelse för denna åtgärd.

När det gäller besök ute hos er markägare följer vi bland annat följande principer:

  • Vi tar alltid kontakt innan besök för att säkerställa att du mår bra
  • Vi undviker besök hos skogsägare i riskgrupper eller som är över 70 år. Däremot jobbar vi självklart gärna med åtgärdsförslag via telefon- eller mejlkontakt.
  • De besök vi genomför sker alltid utomhus och utan handslag och vi håller avstånd när vi träffas.

Ska du besöka vår verksamhet i fält ska du som vanligt ta kontakt med oss innan för att se om detta är lämpligt.

Behöver du ha kontakt med någon av oss, ring eller maila. Kontaktuppgifter finns här. Om du inte hittar din kontaktperson – ring vår växel och kundcenter på 0771–787 000. Du som är leverantör och skogsägare är alltid välkommen att höra av dig till din virkesköpare eller kontaktperson om du har frågor eller funderingar. Om du ska besöka någon av våra plantskolor eller plantutlämningsterminaler vänligen kontakta oss på förhand. Kontaktuppgifter finns här.

Om myndigheterna ändrar sina riktlinjer kan detta komma att påverka våra åtgärder. Vi uppdaterar denna sida löpande.

Hela världen befinner sig just nu i en utmanande tid. Coronaviruset har vänt upp och ner på vårt sätt att leva och tvingat oss att omvärdera många av de saker vi tidigare har tagit för givet. På Sveaskog går våra tankar till de individer och familjer som drabbats av viruset, vårdpersonalen som arbetar så hårt för att ta hand om dem och andra som bidrar till att upprätthålla våra samhällsfunktioner på olika sätt just nu.

Som företag är vår uppgift naturligtvis att säkerställa våra kollegors hälsa och säkerhet och se till att vi kan fortsätta att leverera viktigt material till våra kunder och deras kunder. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att alla leveranskedjor flyter på som vanligt. Det här är en utmanande tid, men tillsammans kommer vi att ta oss igenom den.