)
  • Skogen är kärnan

    Vi kombinerar hög skoglig kunskap med lång erfarenhet av virkesmarknaden. 

Vår verksamhet

Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet. Det är ett stort ansvar att bedriva skogsbruk samt utveckla nya affärsmöjligheter och användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. Vi kombinerar hög skoglig kunskap med lång erfarenhet av virkesmarknaden. Hållbar utveckling genomsyrar allt som görs.

Skogsråvaran som Sveaskog säljer kommer från egen skog, via import eller kompletterande inköp från andra skogsbolag och privata skogsägare. Vi vet vilka träslag och kvaliteter som finns på våra avverkningsplatser så att vi kan matcha det med rätt kund. 

Sveaskog har som mål att även det virke som köps från privata skogsägare ska vara avverkat enligt FSC® eller motsvarande standard.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344