Filmer: Skogsbruk på ren svenska

Filmer: Skogsbruk på ren svenska

En serie korta animerade filmer som på ett enkelt sätt berättar om det svenska skogsbruket. Till exempel att skogen i Sverige brukas på ett ansvarsfullt sätt, fördelar med skogsråvara jämfört med andra material och vilken nytta skogen gör. Formen och språket är enkelt för att innehållet ska vara lätt att ta till sig även om du inte har några förkunskaper.

Filmerna vänder sig till alla som vill lära sig mer om svenskt skogsbruk. Kunskapen om skogen, både som resurs och arbetsplats är generellt låg bland unga och för att göra filmerna användbara även i skolan har vi tagit fram en lärarhandledning till varje film. Där finns förslag på lektionsupplägg och information om vilket innehåll som behandlas kopplat till läroplanen. Lektionerna passar för elever i åk 7-9 och berör ämnena geografi, samhällskunskap, biologi och kemi. 

Filmerna finns på svenska, engelska och tyska och till varje film finns även en kort fördjupning.