)
Produktion och skötsel

Produktion och skötsel

En lönsam och hållbar utveckling av den svenska skogen. En hållbar skötsel, föryngring och avverkning är basen för att långsiktigt stärka och utveckla värdet och avkastningen på skogen. 

Sveaskogs strategi är att fokusera på skogsvårdsåtgärder som ger störst effekt och påverkar avkastningen på skogskapitalet. När skogen avverkas sker det enligt långsiktiga avverkningsberäkningar som gynnar såväl den långsiktiga tillväxten som maximerar uttaget av virke.