Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Ett aktivt skogsbruk skapar värden för generationer

Ett aktivt skogsbruk skapar värden för generationer

Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt.

Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Det sker genom ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark för att kontinuerligt skapa tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer.

År 2019 levererade Sveaskog omkring 10 600 km3fub sågtimmer, massaved, flis och biobränsle vilket gör företaget till Sveriges största producent av skogsråvara. För att möta kundernas efterfrågan på olika kvaliteter och volymer köper Sveaskog också in råvara från andra skogsägare i både Sverige och utomlands.

Skogsbruket innebär att skogen inventeras, planteras, röjs, gallras och föryngringsavverkas. Röjning är en prioriterad åtgärd och Sveaskog eftersträvar tidig röjning i skogarna. Med ökad digitalisering blir det möjligt att med större precision redan vid avverkning bestämma vilket träd som ska till vilken kund.