• Vi leder utvecklingen

    Skogsbaserade biobränslen ersätter oljan.

Biobränsle

Vi utvecklar skogens alla värden. Därför tar vi tillvara hela trädet och erbjuder industrin ett brett sortiment av biobränsle med hög kvalitet.

Parallellt med våra kunderbjudanden utvecklar vi teknik och metoder för att ytterligare öka utbudet av skogsbaserade biobränslen och biodrivmedel. Vi ökar också tillväxten i skogen, utan att tumma på ett hållbart skogsbruk. Det är en utveckling vi leder.    

Vårt biobränslesortiment består av grot, det vill säga trädets grenar och toppar. Det levereras som flis eller helt. Dessutom säljer vi energived – kvistat och flisat virke som är avsett för energiproduktion. Träddelar, stubbar, bark, sågspån, kutterspån och torrflis är andra produkter som utgör biobränsle.

Senast uppdaterad: 2013-02-20