• Papper är inte bara papper

    Vi levererar rätt råvara.

Massaved och cellulosaflis

Varje dag använder vi i Sverige mängder av produkter gjorda av träråvara. Bakplåtspapper,  kompostpåsar, cementsäckar, tidningspapper, mjölkkartonger, eller FSC®-märkta böcker på många språk. Dessa specialpapper bygger inte bara på avancerad teknik och gammal svensk industritradition, utan också på rätt råvara från Sveaskog.

Vi levererar alla typer av massaved, de största volymerna är av gran, tall och björk. Via våra timmerkunder levererar vi också en stor mängd cellulosaflis. Genom att Sveaskog finns över hela landet och dessutom har ett dotterbolag i Lettland har vi förmåga att erbjuda avancerad logistik, smarta affärsupplägg och stora volymer oavsett var i landet kunden finns

Senast uppdaterad: 2013-02-20