• Klimatsmart

    Trä är ett tidlöst, vackert och miljövänligt byggmaterial.

Timmer

Trä är en av de mest beständiga byggråvarorna, som dessutom är förnybart och vackert. I Norden har trä använts i tusen år för att bygga hus och den konsten ser nu en renässans. Vi har spetskompetensen att leverera rätt timmer till rätt kund, i rätt tid.

Vi säljer timmer till sågverk i hela Sverige och norra Europa och timret vi levererar är anpassat till varje kund vad gäller trädslag, kvalitet, längd och dimension. Genom smarta logistikupplägg minimeras transportkostnad och klimatbelastning. Då vi hanterar stora mängder virke kan vi erbjuda kunderna stora volymer enligt varje kunds specifika krav.

Vi levererar i huvudsak två typer av timmer:

Sågtimmer

Sågtimmer av tall och gran är avsett för sågning till plank och bräder avsedda för exempelviskonstruktionsvirke, paneler, möbler och emballage, beroende på träslag och kvalitet. Virket kapas i längder, dimensioner och kvaliteter som passar sågverkens avsedda produkter och slutkunder, för att minimera spill i förädlingskedjan. Sågtimmer av tall och gran är den volymmässigt största produkten på den svenska virkesmarknaden.

Kubb

Kubb är råvara av tall och gran avsedd för sågning till virke avsett för möbler, konstruktion, trall eller emballage. Kubb har klenare dimension (10 – 20 cm i toppdiameter) och kort standardlängd, ofta ca 3 meter.

Senast uppdaterad: 2013-02-20