Prenumerera på Forum Sveaskog

Här kan du anmäla dig som prenumerant på vår företagstidning Forum Sveaskog.

 


Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som kommer att behandlas är ditt namn och din adress och dessa kommer endast att behandlas för utskick av tidningen forum per post. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta Sveaskog om du inte längre vill prenumerera på tidningen.

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)