Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Förlikning mellan Sveaskog och If om stormersättning

Sveaskog och If har träffat en förlikning om ersättningen för de skador på Sveaskogs skogar som orsakades av stormen Gudrun år 2005. Förlikningen innebär att If har reglerat en total skada om knappt 200 miljoner kronor inklusive självrisk.

Pressmeddelanden | 2011-04-08

- Vi hade givetvis varit mer nöjda om vi hade fått hela det belopp vi yrkat, men vi bedömer ändå att förlikningen på denna nivå är ett klokt beslut för Sveaskog. Nu vet vi vad vi får och den rättsliga processen får ett avslut, konstaterar Sveaskogs chefsjurist Solveig Aspholm.

Tvisten mellan Sveaskog och If har handlat om att bolagen gjort olika tolkning av försäkringsvillkoren och vilka skador som ska omfattas av den skogsförsäkring Sveaskog köpt.

- Det är inte ovanligt att en förlikning nås kort före huvudförhandling, när båda parter kan bedöma den andre partens argument och bevisning, säger Solveig Aspholm.

Stormen Gudrun drabbade Sverige den 8-9 januari 2005. Den fällde och skadade skog på Sveaskogs markinnehav. Till och med december 2006 hade Sveaskog upparbetat över två miljoner kubikmeter skadat virke.

- Stormen Gudrun påverkade Sveaskogs resultat negativt under 2005 och 2006. Förlikningen påverkar resultatet positivt under 2011, säger Solveig Aspholm.

Försäkringsbeloppet på den skogsförsäkring som Sveaskog hade hos If när stormen Gudrun inträffade uppgick till 450 miljoner kronor. Efter närmare tre års dialog om skaderegleringen betalade If ut en ersättning om 51 miljoner kronor. Sveaskog valde att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten med yrkande om att få hela försäkringsbeloppet samt därutöver ersättning för utgifter Sveaskog hade för åtgärder som syftar till att avvärja eller begränsa ytterligare skador som omfattas av försäkringen.

Sedan Gudrun inträffade har Sveaskog satt upp det egna försäkringsbolaget, Sveaskog Försäkrings AB, för att ha ett bättre skydd för skador på skogen vid exempelvis stormar. Försäkringsbolaget är ett s k captive som förmedlar Sveaskogs försäkringsrisker vidare i en internationell återförsäkringsmarknad.

För mer information: