Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Prototyp röjer väg för lönsam röjning

Prototyp röjer väg för lönsam röjning

Den 29 augusti var det världspremiär i kronoparken Lyckan, utanför Lycksele, för en unik prototyp som kan användas vid krankorridorgallring. Det kontinuerligt skördande aggregatet samlar ihop klent energivirke på ett mycket effektivt sätt. Bakom satsningen står Sveaskog, Skogstekniska Klustret och SLU.

Pressmeddelanden | 2011-08-30

– Detta har alla förutsättningar att bli ett tekniklyft och förvandla röjningen till en riktigt lönsam affär inom skogsbruket, säger David Berglund, skogsansvarig för Sveaskog i Västerbotten.

Ett 70-tal personer deltog i premiärvisningen av det nya kranspetsmonterade aggregatet som kan samla ihop klena stammar i korridorer på upp till tio meters längd inne i täta röjbestånd. Bakgrunden till prototypen står att finna i ett examensarbete som två studenter vid Luleå tekniska universitet, Julia Forsberg och Rikard Wennberg, gjorde på uppdrag från Sveaskog. Sedan våren 2011 har de nyutexaminerade civilingenjörerna, i Sveaskogs regi och i samarbete med Skogstekniska Klustret och SLU, fortsatt utvecklingen av ett aggregat som ska kunna användas av vanliga skogsskördare. Den stora fördelen är att tekniken möjliggör kontinuerlig skörd. Det vill säga att skörden sker utan att aggregatet behöver stanna och greppa om varje enskilt träd.

– Vilket ger en stor produktivitetsökning jämfört med dagens hantering där man bara kan ta ett eller möjligen några träd i taget, berättar Julia Forsberg.

I Sverige finns 2,77 miljoner hektar med täta, virkesrika ungskogar med en medelhöjd under 12 meter. Detta motsvarar 12,3 procent av hela Sveriges skogsareal.

– Lågt räknat kan fem miljoner kubikmeter biomassa årligen skördas i den här typen av bestånd, säger Dan Bergström, SLU, som i en avhandling lanserat idén bakom krankorridorgallring.

Idag anses det vara möjligt att utföra lönsam skörd i täta bestånd, om de är grövre än 8-9 centimeter. Men forskarna på SLU menar att man genom att använda utvecklad teknik för skörd i kombination med krankorridorgallring borde kunna öka effektiviteten så att täta bestånd med ända ner till 6 centimeter i diameter kan skördas med lönsamhet.

Kan bli ett genombrott

Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist konstaterar att det tidigare gjorts en hel del försök med att mekanisera röjningen.

– Men hittills har vi inte varit speciellt framgångsrika på den fronten. Framtagningen av den här prototypen kan bli ett genombrott och göra röjningen till en riktigt lönsam skogsvårdsinvestering, menar han.

Tommy Nilsson, produktionschef inom Sveaskog, är också han optimistisk när det gäller framtiden för krankorridorgallring och det nya aggregatet.

– Under de senaste åren har produktiviteten inom skogsbruket avstannat, vilket är oroväckande. Jag hoppas nu att tillverkare av skogsmaskiner och de som producerar utrustning till dem inspireras och engagerar sig i detta som kan bli ett nytt tekniksprång inom svensk skogsvård, avslutar han.

För mer information:

Så här fungerar det nya aggregatet

  • Inmatning sker genom två motgående matningskedjor. Kedjorna sitter i varsin fjäderbelastad boogiekonstruktion som fjädrar tillbaka mot centrum när träden passerar igenom.
  • Ackumuleringen består av två fjäderbelastade vajrar som successivt matas ut när stammarna matas in. Vajrarna sitter inspända, korsande varandra, i bakkant på inmatningen. De är ledade vid block från respektive vajerutmatning.
  • Klingorna har en diameter på 60 centimeter. De roterar mot varandra och väger 20 kilo, vilket medför hög egenenergi. När stammen kapats åker trädet med hjälp av klingan mot aggregatets mitt.
  • Avlämning av träd sker genom att armarna griper om bunten, inmatningen dras isär och aggregat tiltas så att stammarna fälls mot backen.