Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs skogar kan bli 35 procent mer lönsamma

Lönsamheten i Sveaskogs skogar kan öka med 35 procent. Det visar en rapport från forskningsinstitutet Skogforsk som för Sveaskogs räkning räknat på effektiviteten i olika skötselåtgärder. Framförallt handlar det om att bli effektivare i kombinationen av bättre plantmaterial, snabbväxande trädslag samt gödsling.

Pressmeddelanden | 2011-09-22

– Detta visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att öka tillväxt och lönsamhet i skogsbruket. I Sveaskog gör vi nu en översyn av vilka skötselåtgärder vi ska jobba med, säger Marie Larsson-Stern, Sveaskogs skogsvårdschef och initiativtagare till Skogforskstudien.

Sveaskog har sedan början av 2000-talet satsat mycket på olika åtgärder som förädlat plantmaterial och gödsling i syfte att öka tillväxten i skogen. Genom att höja ambitionerna i skogsvård, utöver det som lagen kräver, har Sveaskog succesivt ökat lönsamheten på de åtgärdade arealerna med 40 procent till idag. Skogforsks studie visar att det fortfarande finns outnyttjade möjligheter att höja tillväxt och lönsamhet. Ungefär 12 procent ytterligare kan tillväxten höjas och då ökar även lönsamheten med 35 procent.

- Vi har beräknat möjligheterna till förbättrad tillväxt och lönsamhet hos Sveaskog, men potentialen finns även i det svenska skogsbruket som helhet, säger Johan Sonesson, Skogforsk, som varit ansvarig för att genomföra utredningen.

Störst effekt på tillväxt och lönsamhet har förädlade plantor. Rapporten visar att Sveaskog har en outnyttjad potential när det gäller att använda särplockat material i fröplantager och att odla fram bra plantor från gransticklingar.

En annan stor potential finns i att öka användningen av nya trädslag: sibirisk lärk och contortatall i norr och hybridlärk i södra delen av landet. Några andra lönsamma åtgärder är att gödsla, ta ut energived i tidiga gallringar och dikesrensa.

- Hur mycket det kan bli i verkligheten återstår att se. Vi måste även väga in andra aspekter som påverkan på biodiversitet, rekreation, jakt, rennäring och social acceptans, säger Marie Larsson-Stern.

Även åtgärder mot det som förhindrar en ökad tillväxt är viktigt. Bland annat att behandla stubbar i samband med gallring och slutavverkning när det finns risk för rotröta, samt att minska viltskadorna.

En sammanfattning av rapporten finns till här och den fullständiga rapporten kan beställas på www.skogforsk.se.

För mer information:

Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef Sveaskog, tfn 070–526 54 55
Johan Sonesson, forskare Skogforsk, tfn 070-5188589

Långsiktighet nyckel för ökad lönsamhet

  • Skötselåtgärderna för att öka tillväxten i Sveaskogs produktionsskogar gäller i huvudsak den yta som ska föryngras. Det innebär att det krävs en långsiktig satsning för att nå resultat. 
  • Grundläggande är att snabbt få igång återbeskogningen: markbereda bra efter avverkning, använda bra plantmaterial och skydda dem mot exempelvis snytbaggar. 
  • Lönsamhet för en åtgärd beräknas som nuvärden, det vill säga alla framtida intäkter minus alla kostnader diskonterade till dagens värde.