Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Brist på B1-vitamin hos lekande Mörrumslax

De senaste årens oregelbundna laxstam i Mörrumsån har under det senaste året lett till en utökad forskning av orsakerna bakom fluktuationen. Nu visar de senaste resultaten att den lekande laxen lider av brist på B1-vitamin (tiamin).

Nyheter | 2012-09-18

- För att sammanfatta kan man säga att tiaminkoncentrationen i laxäggen har visat att halterna i avkomman inte är så låga att de ska ge upphov till en direkt dödlighet, däremot uppvisar halterna nivåer som sannolikt ger upphov till permanenta och på sikt dödande skador hos avkomman, säger Lennart Balk vid institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

Personal vid Mörrums kronolaxfiske har tillsammans med forskare vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet genomfört provtagningar på lax under senhösten 2011 och våren samt försommaren 2012. Målsättningen har varit att undersöka om laxen uppvisar brist på vitamin B1, eller tiamin som det också kallas. Detta har utförts mot bakgrunden att laxstammen i Mörrumsån har uppvisat en vikande och oregelbunden stam under de senaste 10 åren.

- Forskningen på laxen är nödvändig för att fortsätta att utveckla Mörrum till ett av Nordens bästa fiskevatten. Forskningen pågår parallellt med andra åtgärder för att göra Mörrum till en ännu starkare destination för svenska och utländska sportfiskare, säger Conny Elg, förordnad platschef för Mörrum kronolaxfiske.

Den observerade oregelbundenhet som observerats under senare tid i Mörrumsån ligger i linje med den kunskap som finns idag om hur tiaminbristen påverkar laxen i våra älvar. Under fortplantningssäsongen 2011-2012 har såväl fullvuxna hon-laxar såsom han-laxar samt deras avkomma, det vill säga befruktade laxägg och laxlarver provtagits.

- Det är viktigt att påpeka att laxens brist på B1-vitamin inte gör den farlig eller otjänlig som föda. Hittills i år har våra sportfiskare landat hundratals laxar och det finns inget hinder mot att tillaga och äta laxen eller öringen, säger Conny Elg.

Fakta om forskningen och resultat:

  • Biokemiska analyser av dels tiaminberoende enzymer och dels kemiska analyser av tiamin och dess olika fosforylerade former har genomförts för att undersöka den eventuella tiaminbristen. Analyserna har genomförts i de nybefruktade laxäggen och i de kläckta laxlarverna förutom i målorgan, såsom lever och hjärna, för tiaminbrist i de vuxna laxarna.
  • Tiaminbristen har kunnat observeras både med hjälp av de analytiskt kemiskt erhållna resultaten i äggen och via de biokemiska enzymatiska analyserna hos laxlarverna. Även hos föräldrafiskarna, hon- och han-laxarna, har en allvarlig tiaminbrist kunnat konstateras dels via de låga halterna av tiamin och dels via de kraftigt påverkade tiaminberoende enzymsystemen.
  • Detta har kunnat konstateras i målorganen hos föräldrafiskarna. Dessa resultat är nu under vidare sammanställning för att sedemera kunna presenteras med sedvanligt vetenskapligt förfarande, en process som dock tar anselig tid i anspråk.
  • Tiaminbrist hos laxen i Mörrumsån under den senaste säsongen är således påvisad. Tidigare studier har visat att Mörrumsån, såväl som andra Svenska laxälvar, från och till, och i olika omfattning, är drabbade av tiaminbrist. De bakomliggande orsakerna till denna tiaminbrist är ej kända.
  • Tidigare framförda hypoteser som orsak till denna miljöstörning har ej kunnat ledas till bevis, tvärtom dessa hypoteser har visat sig att inte vara korrekta genom senare års forskning. Däremot har senare års forskning påvisat att även andra djurklasser såsom fåglar också är drabbade av denna brist på vitaminet tiamin.

För mer information:

Lennart Balk, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)
Stockholms universitet, tfn. 08-6747721, mob. 073-6923468,

Conny Elg, Sveaskog, Mörrums Kronolaxfiske
Mörrum, tfn. 063-551562, mob. 070-3194333
Box 26, 375 21  

Hans Olsson, Sveaskog, Mörrums Kronolaxfiske
Mörrum, tfn. 0454-54413, mob. 070-3492237
Box 26, 375 21  

Fakta Tiamin

  • Tiamin är essentiellt för fiskar och andra ryggradsdjur. I den levande cellen fungerar dess fosforylerade form som kofaktor för flera livsnödvändiga enzymer, vilka alltså inte kan fungera om kofaktorn fattas. Tiamin är också nödvändigt för nervernas funktion. I något äldre litteratur benämns ofta denna kemiska bristsjukdom hos lax "M74", baserat på att en dödlighet i avkomman vid kompensationsodlingar i våra kraftverksutbyggda älvar började upptäckas 1974, och att det antogs bero på en Miljöfaktor.
  • Det var först 1995 som en kanadensisk forskare föreslog att denna typ av överdödlighet hos laxfiskar berodde på specifik brist på vitaminet tiamin i nordamerikanska vatten, ett faktum som också visade sig gälla många laxförande älvar i Östersjöområdet, inklusive Mörrumsån. Även om denna miljöstörning i början enbart observerades som en fortplantningsstörning, genom att ägg och fisklarver dog, har vidare studier under sent 90-tal och tidigt 00-tal visat att även fullvuxna han- och honfiskar är drabbade.
  • Vidare har upptäckts och karaktäriserats, att en icke direkt dödande brist hos avkomman leder till att flera skador uppkommer hos djuren i samband med tiaminbristen, såsom cellskador, organskador och försämrade sinnen. Dessa skador leder högst sannolikt till att avkomman uppvisar en lägre överlevnad i naturen, en överdödlighet uppstår således senare för laxens avkomma.