Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Massförökning av raggbock efter naturvårdsåtgärder

Den rödlistade insektsarten raggbock har återvänt till Hornsö i Småland efter ett naturvårdsarbete som syftat till att generera ny död ved. Insektsinventeringar genomförda av Sveaskog år 2011-2012 visar att en stabil population nu är på plats. Vid den senaste inventeringen för tio år sedan i samma område hittade man ingen raggbock alls.

Pressmeddelanden | 2012-12-12

Raggbock

– Raggbocken är ett välkänt exempel på en insekt som har missgynnats av det moderna skogsbruket. När vi år 2001-2003 gjorde våra senaste inventeringar fanns det inga raggbockar i ekopark Hornsö. Att den nu kommit tillbaka är givetvis glädjande, säger Mats Larshagen, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Raggbocken (Tragosoma depsarium på latin) är knuten till gammal grov tallved som ligger på marken i solbelysta lägen. Larverna tillbringar fyra år inuti veden innan de utvecklats klart. Den 20-30 millimeter långa och brunglänsande skalbaggen är rödlistad som "sårbar" av Artdatabanken.

Bristen på död tallved är det huvudsakliga hotet mot raggbocken i Sverige. Sveaskog har därför bedrivit ett aktivt naturvårdsarbete för att gynna arten. I detta har ingått naturvårdsbränningar – i samarbete med länsstyrelsen i Kalmar län – som skapat mer av den ved som skalbaggen behöver.

- Detta visar att aktiva skogsskötselåtgärder kan gynna hotade arter, och det till en rimlig kostnad. I Hornsö har vi lämnat kvar vindfällda tallar och vi har dessutom skapat ny död ved genom fällning och så kallad ringbarkning. Även andra arter gynnas av detta, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Insektsinventeringarna gjordes under sommarhalvåret 2011-2012 i samband med projektet Effekt 20. Ett 40-tal individer kunde fångas i fällorna vilket är en indikation på en stabil population.

För mer information: