Dubbla vindkraftparker lyft för småländsk energi

Dubbla vindkraftparker lyft för småländsk energi

De producerar grön el till tiotusentals hushåll om året. Den 16 maj invigs södra Sveriges största vindkraftpark i Lemnhult. Tidigare samma månad invigdes sju vindkraftverk utanför Orrefors. Tillsammans innebär de ett rejält kliv framåt för den hållbara energin i Småland.

Nyheter | 2013-05-14

I skogarna kring Lemnhult och Orrefors får träden sällskap av över 40 nya vindkraftverk. Den 16 maj invigs vindkraftparken i Lemnhult i Vetlanda kommun. Med sina 32 nya vindkraftverk blir den södra Sveriges största vindkraftpark. Parken blir nummer två i ordningen att invigas i maj månad – den åttonde maj invigdes vindkraftparken Villköl utanför Orrefors.

- Det är två förverkligade projekt som är positiva både för miljön och för oss. För Sveaskog är det en del i förvaltningen av våra marker, dessutom medverkar vi till omställningen till en hållbar energiproduktion. Vindkraftverken är ett bra komplement till vårt skogsbruk och ger arrendeintäkter, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare på Sveaskog. 

Tiotusen hushåll får hållbar energi

Vindkraftparken i Lemnhult har byggts enligt ett arrendeavtal som ger Stena Renewable rätt att uppföra och driva anläggningarna. Drygt hälften, närmare bestämt 14 av de 32 vindkraftverken, ligger på Sveaskogs marker. Trots att parken invigs 16 maj har några av anläggningarna redan snurrat igång. 
I Villköl utanför Orrefors är samtliga sju vindkraftverk byggda på Sveaskogs mark. Eon arrenderar marken och anläggningarna kommer förse drygt tiotusen hushåll om året med hållbar energi. 

- För båda kommunerna innebär det ett tillskott i form av aktiviteter kring drift, ett visst uppsving för lokala affärer, restauranger och så vidare. Det är alltid en debatt kring vindkraftverk och det finns säkert en del motståndare, men de har varit förhållandevis få i de här två fallen, säger Tomas Fransson.

Planer på mer än 1500 verk

Idag har Sveaskog 185 vindkraftverk i drift på sina marker. Planer på mer än 1500 verk finns, men det innebär inte att alla kommer att byggas.

- Det skulle säkert kunna byggas flera tusen i Sverige, platser finns. Men det handlar om vad marknaden klarar av, var man får tillstånd och var det är lönsamt att bygga, säger Thomas Fransson.

Vindkraft är idag en tillväxtbransch, men sjunkande elpriser gör marknaden osäker. 

- Det kommer byggas mycket i år, men kanske mindre nästa år. Den lägre nivån på elpriserna de senaste åren gör förmodligen många konsumenter glada. Men det gör det samtidigt svårare att hitta någon som är beredd att gå in och investera, säger Thomas Fransson.

Det närmsta året kommer det på Sveaskogs mark att byggas ytterligare ett 30-tal vindkraftverk. Efter Lemnhult kommer ännu en park att invigas på en del av Sveaskogs marker i Västerbotten den 3 juni.

Vindkraftparken Villköl

 Vindkraftparken Villköl

  • Den 8 maj invigdes sju nya vindkraftverk i Villköl, drygt fem kilometer norr om Orrefors, Nybro kommun. Anläggningarna i de småländska skogarna beräknas producera cirka 53 000 MWh om året, vilket motsvarar hållbar energi till drygt tiotusen hushåll.
  • Vindkraftverken står på Sveaskogs marker som arrenderas utav Eon. Platsen är ett skogsområde utpekat som riksintresse för vindbruk.
  •  

 Vindkraftparken Lemnhult

  • Den 16 maj invigs 32 nya vindkraftverk i vindkraftparken i Lemnhult. 14 av anläggningarna står på Sveaskogs marker, som arrenderas ut till Stena Renewable.
  • De 32 nya verken kommer att producera drygt 70 procent av all el som förbrukas i Vetlanda kommun. Verken är 185 meter höga och ligger på mellan 350 och 400 meters avstånd.