Effektivare planering med lagersystemet Prolog

Effektivare planering med lagersystemet Prolog

Tack vare it-systemet Prolog har Sveaskog koll på lagervolymen i hela kedjan, från skördare till industri.

Nyheter | 2013-01-02

Ett viktigt verktyg i planeringsarbetet är Prolog, ett digitalt it-verktyg som Sveaskog har utvecklat för att få överblick över produktion och lager. I systemet finns all information om avverkning och transporter. Kartor visar var timmer, massaved och biobränsle lagras och status på vägarna dit. När Prolog infördes blev Sveaskog först i landet om att ha daglig kontroll på hela produktionskedjan.

Hygget i Brännträskliden i Norrbotten är en 14 hektar stor föryngringsavverkning. När skogsavverkningen är avslutad finns hela virkesflödet, både timmer, massaved och skogsbränsle, digitalt i Prolog.

Av den beräknade skörden på 3 100 kubikmeter utgörs merparten av tall. Men här växer även gran och en del björk. Här produceras också ett betydande antal kubikmeter grot (grenar och toppar).

Inför avverkningen har en fältassistent i detalj planerat vilka åtgärder som är aktuella, var körvägarna ska dras, om avverkningen ska grotanpassas och hur virket ska apteras för att värdet ska bli så högt som möjligt. Och vem som slutligen ska ha virket.

Varje träd registreras i skördarens dator

Avverkningsdirektiven tankas över till skördardatorn så att Ulf Stråmo, som spakar skördaren, har alla uppgifter lätt tillgängliga och kan lägga upp körningen. Han vet hur många naturvärdesträd och högstubbar som ska lämnas per hektar för att avverkningen ska uppfylla Sveaskogs miljömål.

– Skogsbränslet är ett ganska nytt sortiment som påverkar körningen, säger han.

Maskinlaget gör en egen uppföljning

Förr användes riset som underlag på körvägarna, idag ska det tas om hand och läggas upp i vältor. I skördarens dator registreras varje träd som avverkas och i Prolog samlas all tillgänglig information. Utfallet jämförs sedan med den beräknade volymen för avverkningen och målsättningen är att avvikelsen mellan planering och praktik ska vara så liten som möjligt.

– Men mycket kan hända. Det går aldrig att förutse allt man kan råka ut för under en avverkning, säger Ulf Stråmo.

Maskinlaget gör därför alltid en egen uppföljning av arbetet. Dels för att få underlag för att justera det skogliga registret, dels som ett led i det ständigt pågående arbetet med att höja nivån på avverkningarna. 

 

Den här artikeln publicerades först i Forum Sveaskog 5/2012. Läs också om Sveaskogs arbete med skoglig planering.

Mer information:

Sveaskog som leverantör

  • Sveaskog har cirka 170 råvarukunder.
  • Omkring 13 procent av vår råvara levereras på den svenska virkesmarknaden.
  • Vi är Sveriges enda rikstäckande leverantör av biobränsle.